Direct uw kinderopvangtoeslag

aanvragen voor 2024

Zonder DigiD!

Klik hier voor het jaar 2023

2024 KINDEROPVANGTOESLAG AANVRAGEN

Kinderopvangtoeslag is in 2023 een bijdrage in de kosten van de opvang van uw kind(eren). Niet iedereen kan kinderopvangtoeslag ontvangen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en op hoeveel, is onder andere afhankelijk van de mate waarin u de financiële verantwoordelijkheid draagt voor het kind. Ook uw inkomen en uw dagelijkse bezigheden zijn van invloed. Zo moet u, en uw eventuele toeslagpartner, werken of een traject naar werk volgen, studeren of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen.

KINDEROPVANGTOESLAG IN 2024

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2024 af van uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan de hoogte van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen en het aantal kinderen uit uw gezin dat naar de opvang gaat.

Per kind kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag ontvangen. Ook is er een maximum uurtarief van toepassing.z

Verder moet u de kinderopvangtoeslag aanvragen binnen drie maanden na het moment dat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Daarna ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks de kinderopvangtoeslag op uw bankrekening.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.