Voor 2024 Zorgtoeslag Berekenen

Of u recht heeft op zorgtoeslag en op hoeveel zorgtoeslag, hangt af van uw persoonlijke situatie. In 2024 zorgtoeslag berekenen, is heel makkelijk. Twee dingen bepalen namelijk de hoogte van uw zorgtoeslag:

Iedereen in Nederland moet vanaf zijn 18e levensjaar verplicht een zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd) hebben. Burgers die te weinig verdienen om de verplichte zorgpremie te betalen, kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid. Dit noemen we zorgtoeslag.

Mensen met een relatief te hoog inkomen hebben daarom geen recht op zorgtoeslag. Niet alleen uw eigen inkomen, maar ook het inkomen van een eventuele toeslagpartner telt hierbij mee.

Via de onderstaande rekentool kunt u eenvoudig en snel berekenen op hoeveel zorgtoeslag u in 2024 recht heeft.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

 Toeslagpartner voor zorgtoeslag 2024

Een toeslagpartner is een persoon met wie u samen een toeslag aanvraagt. Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan is die persoon automatisch uw toeslagpartner. Maar ook andere personen kunnen uw toeslagpartner zijn. Dat is het geval wanneer u met deze persoon op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staat én één van de onderstaande punten op uw situatie van toepassing is:

  • U hebt een bij de notaris afgesloten samenlevingscontract;
  • U bent voor de inkomstenbelasting elkaars fiscale partner;
  • U bent partner voor een pensioenregeling;
  • U hebt samen een koopwoning;
  • U hebt samen een kind;
  • U of uw partner heeft een kind van een ander erkend;
  • U of één van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar;
  • U was in het voorafgaande jaar al elkaars toeslagpartner.

Via deze link kunt u zelf bepalen of u een toeslagpartner heeft.

Inkomen voor zorgtoeslag in 2024

Heeft u geen toeslagpartner? Dan heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw bruto belastbare jaarinkomen in 2024 niet hoger is dan € 37.496 per jaar. Bovendien mag uw vermogen (spaargeld en beleggingen) op 1 januari 2024 niet hoger zijn dan € 140.213.

Heeft u wel een toeslagpartner? Dan heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw gezamenlijke bruto belastbare jaarinkomen in 2024 niet hoger is dan € 47.368. Bovendien mag uw gezamenlijke vermogen op 1 januari 2024 niet meer zijn dan € 177.301.

Bovenstaande voorwaarden zijn niet compleet, u moet ook nog aan andere voorwaarden voldoen voor recht op zorgtoeslag.