Aanvragen Huurtoeslag: Hoe werkt dat?

U wilt huursubsidie aanvragen, maar weet niet waar u moet beginnen. Lees dan verder, wij leggen u graag stap voor stap uit wat u moet doen om huurtoeslag te ontvangen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u huurtoeslag aanvragen. Zorg dat u daarvoor de juiste gegevens bij de hand hebt.

In het contract van uw verhuurder vindt u een opgave van de huur en eventuele servicekosten. Verder bevat een jaaropgave van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenuitvoerder meestal de benodigde inkomensinformatie, maar u kunt ook op een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie kijken.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Voorwaarden Huursubsidie                                                                                                               Start Aanvraag!

Niet iedereen die in Nederland in een huurwoning woont, heeft recht op huursubsidie. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  2. U bent 18 jaar of ouder;
  3. U huurt een zelfstandige woonruimte in Nederland;
  4. U staat ingeschreven op het adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt;
  5. Uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen is niet te hoog.

1. Nederlandse nationaliteit

Voor recht op huursubsidie moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

U kunt ook huurtoeslag krijgen als u de nationaliteit hebt van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Voor uw eventuele toeslagpartner en/of medebewoners geldt dit ook. 

2. 18 jaar of ouder

Vanaf het moment dat u 18 wordt, kunt u recht hebben op huurtoeslag, als u aan alle andere voorwaarden voldoet. In drie bijzondere gevallen kunt u ook huurtoeslag krijgen wanneer u jonger bent dan 18 jaar:

  • Uw ouders zijn beiden overleden;
  • U bent getrouwd of geregistreerd partner (geweest);
  • U hebt een kind.

Huurtoeslag kunt u ook met terugwerkende kracht aanvragen.

 4. Ingeschreven op het juiste adres

Voor het aanvragen van huurtoeslag is het belangrijk dat u in de gemeentelijke basisadministratie op het juiste adres ingeschreven staat. De Belastingdienst controleert dit op het moment dat zij uw aanvraag voor huursubsidie in behandeling nemen. Staat u op dat moment nog op uw oude of een ander adres ingeschreven? Dan wordt dit adres gebruikt bij de bepaling van uw recht op huurtoeslag.

Hierdoor kunnen de verkeerde gegevens gebruikt worden voor uw aanvraag en kan deze afgewezen worden, terwijl u mogelijk wel recht heeft op huursubsidie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op kamers gaat, maar nog bij uw ouders ingeschreven staat. De Belastingdienst zal dan vragen naar het inkomen van uw ouders, terwijl die niet op uw nieuwe adres wonen. Hun inkomen is dus niet van invloed op uw huurtoeslag, maar omdat u nog op het oude adres ingeschreven staat, betrekt de Belastingdienst hun inkomens er toch bij omdat zij daar uw medebewoners zijn.

Ook oud-bewoners van een adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt, kunnen onterecht betrokken worden in uw aanvraag voor huurtoeslag, wanneer zij zich niet op tijd uitgeschreven hebben van uw adres. Controleer dit wanneer u zich op uw nieuwe adres inschrijft bij de gemeente. Lees hier wat u kunt doen als u zich te laat heeft ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het nieuwe adres.

3. Zelfstandige woonruimte

U kunt enkel huurtoeslag krijgen wanneer u in Nederland een zelfstandige woonruimte huurt.

De huur mag ook niet te hoog zijn. Hoe hoog de huur mag zijn, hangt af van de leeftijd van de aanvrager. Voor personen onder de 23 jaar geldt in 2023 een maximum van € 452,20 en € 808,06 voor personen ouder dan 23 jaar. In 2022 was dit € 442,46 voor personen jonger dan 23 jaar en € 763,47 voor personen ouder dan 23 jaar.

Hier vindt u meer informatie over hoe de hoogte van de rekenhuur voor de huurtoeslag bepaald wordt. De rekenhuur voor de huurtoeslag kan namelijk anders zijn dan het bedrag dat u maandelijks aan huur betaalt aan uw verhuurder.

5. Inkomen en Vermogen

Huursubsidie is bedoeld voor mensen met een relatief lager inkomen. Uw inkomen mag dus niet te hoog zijn, anders heeft u geen recht op huurtoeslag. U verdient dan immers genoeg om zelf uw huur te betalen.

De hoogte van de inkomensgrens verschilt per jaar en is afhankelijk of u alleen woont of niet.

Uw inkomen in een jaar dat nog niet voorbij is, kunt u alleen maar schatten. U weet immers niet hoe het jaar gaat aflopen en of de inkomsten die u nu heeft hetzelfde zullen blijven. Het inkomen voor een toeslag is dus altijd een schatting op basis waarvan de Belastingdienst een voorschot verstrekt. Aan het einde van het jaar wordt de definitieve toeslag berekend en vindt een verrekening plaats van te weinig of teveel ontvangen toeslag.

Hoe u uw inkomen kunt schatten, leest u op de pagina: Hoe schat ik mijn inkomen voor de toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag?

Klik op de link voor meer informatie over de inkomensgrens huurtoeslag.

Vermogen is een verzamelwoord voor de totale waarde van uw spaargeld, schenkingen, beleggingen en een vakantiehuis. Vermogen dat u in een buitenland heeft, telt ook mee.

Voor de vaststelling of u recht heeft op huurtoeslag, gaat het om de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarvoor u huurtoeslag aanvraagt.

Klik op de link voor informatie over hoeveel vermogen u in een bepaald jaar mag hebben.