Aanvragen Zorgtoeslag: Hoe werkt dat?

U wilt zorgtoeslag aanvragen, maar weet niet waar u moet beginnen. Lees dan verder, wij leggen u graag stap voor stap uit wat u moet doen om zorgtoeslag te ontvangen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u zorgtoeslag aanvragen. Zorg dat u daarvoor de juiste gegevens bij de hand hebt.

Een jaaropgave van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenuitvoerder bevat meestal de benodigde informatie, maar u kunt ook op een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie kijken.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Voorwaarden Zorgtoeslag

Start Aanvraag!

Niet iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op zorgtoeslag. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  2. U heeft een Nederlandse zorgverzekering;
  3. U bent 18 jaar of ouder;
  4. Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog;
  5. Uw vermogen is niet te hoog.

1. Nederlandse nationaliteit

Voor recht op zorgtoeslag moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

U kunt ook zorgtoeslag krijgen als u de nationaliteit hebt van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Voor uw eventuele toeslagpartner geldt dit ook.

2. Nederlandse Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben; de basisverzekering.

Het afsluiten van een zorgverzekering of het veranderen van zorgverzekeraar hoeft u niet te melden aan de Belastingdienst. Het Zorginstituut Nederland doet dit automatisch voor u.

3. 18 jaar of ouder

Tot uw 18e betaalt de overheid uw zorgkosten. Zodra u 18 jaar wordt, moet u zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment kunt u ook recht hebben op zorgtoeslag, als u aan alle andere voorwaarden voldoet.

Zorgtoeslag kunt u ook met terugwerkende kracht aanvragen.

4. Inkomen

Zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met een relatief lager inkomen. Uw inkomen mag dus niet te hoog zijn, anders heeft u geen recht op zorgtoeslag. U verdient dan immers genoeg om zelf uw zorgverzekering te betalen.

De hoogte van de inkomensgrens verschilt per jaar en is afhankelijk van of u een toeslagpartner heeft of niet. Klik op de link voor meer informatie over een toeslagpartner. Heeft u geen toeslagpartner? Dan is alleen uw inkomen van toepassing. Heeft u wel een toeslagpartner? Dan worden uw beide inkomens bij elkaar opgeteld. Dit totaal mag dan niet hoger zijn dan het maximum.

Uw inkomen in een jaar dat nog niet voorbij is, kunt u alleen maar schatten. U weet immers niet hoe het jaar gaat aflopen en of de inkomsten die u nu heeft hetzelfde zullen blijven. Het inkomen voor een toeslag is dus altijd een schatting op basis waarvan de Belastingdienst een voorschot verstrekt. Aan het einde van het jaar wordt de definitieve toeslag berekend en vindt een verrekening plaats van te weinig of teveel ontvangen toeslag.

Klik op de link voor meer informatie over de inkomensgrens zorgtoeslag.

5. Vermogen

Vermogen is een verzamelwoord voor de totale waarde van uw spaargeld, schenkingen, beleggingen en een vakantiehuis. Uw woonhuis hoort hier echter niet bij. Vermogen dat u in een buitenland heeft, telt juist wel mee.

Voor de vaststelling of u recht heeft op zorgtoeslag, gaat het om de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarvoor u zorgtoeslag aanvraagt.

Ook het vermogen van uw toeslagpartner telt mee. Heeft u maar een gedeelte van het jaar een toeslagpartner? Dan telt het vermogen van uw toeslagpartner niet mee.

Is uw vermogen gedurende het jaar gedaald en is het totaal op 1 januari van het volgende jaar gedaald onder het maximaal toegestane bedrag? Dan kunt u voor het gehele volgende jaar zorgtoeslag aanvragen.

Klik op de link voor informatie over hoeveel vermogen u in een bepaald jaar mag hebben.