Aanvragen Zorgtoeslag; vanaf wanneer kan dat?

U kunt zorgtoeslag aanvragen wanneer u aan alle voorwaarden voldoet. Dat kan dus ook vanaf een moment in het verleden. Misschien hebt u pas recent ontdekt dat u recht heeft op zorgtoeslag, en wil u graag met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen. Dat kan, maar helaas is het aantal jaren waarover u met terugwerkende kracht zorgtoeslag kan aanvragen beperkt.
We zetten de regels graag voor u op een rij.

Welke datum moet ik aanhouden?

U kunt zorgtoeslag aanvragen vanaf het moment dat aan alle voorwaarden voor zorgtoeslag voldoet en u daar recht op heeft. Zorgtoeslag wordt vervolgens toegekend vanaf de eerste dag van de maand die op deze datum volgt. U ontvangt dus altijd per de eerste van een maand zorgtoeslag.

Wordt u bijvoorbeeld op 5 februari 18 jaar en voldoet u ook aan alle andere voorwaarden, dan kunt u vanaf die datum zorgtoeslag aanvragen. Het recht op zorgtoeslag ontstaat op de eerste dag van de maand die hierop volgt. Dit is dus de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 jaar wordt. Dit betekent in dit voorbeeld dat u vanaf 1 maart recht heeft op zorgtoeslag.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Start Aanvraag!

Aanvragen Zorgtoeslag 2024

Vanaf half oktober was het in 2023 is het mogelijk zorgtoeslag aan te vragen voor het jaar 2024. De Belastingdienst bepaalt het moment en dit verschilt elk jaar. Hoewel het mogelijk was zorgtoeslag aan te vragen voor het jaar 2024, waren toen nog niet alle rekenwaarden bekend. De uiteindelijke hoogte van de zorgtoeslag zou pas in november bekend gemaakt worden.

Zorgtoeslag kunt u daarna ook altijd aanvragen over het lopende jaar. Gedurende het gehele jaar 2024 kunt u dus zorgtoeslag aanvragen met elke gewenste begindatum vanaf 1 januari tot en met 31 december, ervan uitgaande dat u vanaf dat moment ook recht heeft op zorgtoeslag.

Overigens bent u na de toekenning van zorgtoeslag zelf verplicht wijzigingen door te geven die het recht op zorgtoeslag mogelijk beperken of zelfs doen verdwijnen, zoals een hoger loon of het krijgen van een toeslagpartner.

Start Aanvraag!

Aanvragen Zorgtoeslag 2023

Tot 1 september 2024 kunt u zonder problemen over het gehele jaar 2023 nog zorgtoeslag aanvragen. Kies als ingangsdatum de dag in 2023 waarop u aan alle voorwaarden voor de zorgtoeslag voldeed. De belangrijkste voorwaarde is dat u een verplichte Nederlandse zorgverzekering had, waarvan u de premie op tijd betaalde.

Dit kan een datum zijn van 1 januari 2023 tot en met 1 december 2023. Over de maand december 2023 kan geen zorgtoeslag aangevraagd worden, wanneer u pas na 1 december 2023 aan de voorwaarden voldeed.

Let op: na 31 augustus, dus vanaf 1 september kunt u alleen nog over 2023 zorgtoeslag aanvragen wanneer u uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting over 2023. Voorkom dus dat u zorgtoeslag misloopt en vraag op tijd aan. Dit is dus uiterlijk 31 augustus 2024.

Start Aanvraag!

Aanvragen Zorgtoeslag 2022

Zorgtoeslag voor het jaar 2022 kon u tot 1 september 2023 aanvragen. Aangezien we nu voorbij die datum zijn, kan alleen nog zorgtoeslag aangevraagd worden wanneer u uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting van het jaar 2022. Dit is de jaarlijkse opgave die u meestal in mei doet aan de Belastingdienst over uw inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar.

Dit wordt ook wel de IB-aangifte genoemd. In bijzondere gevallen kunt u hiervoor langer de tijd krijgen van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld wanneer uw belastingadviseur het erg druk heeft en niet alle aangiftes voor de officiële sluitingsdatum kan verzorgen.

Heeft u een toeslagpartner? Dan kunt u ook alleen nog zorgtoeslag aanvragen voor het jaar 2022 als uw toeslagpartner officieel uitstel heeft de aangifte inkomstenbelasting van het jaar 2022. U kunt de zorgtoeslag dan nog aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.

Heeft u geen uitstel gekregen van de Belastingdienst voor de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2022? Dan kunt u helaas geen zorgtoeslag meer aanvragen voor dat jaar.

Start Aanvraag!

Aanvragen Zorgtoeslag 2021

Over het jaar 2021 is het helaas niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht zorgtoeslag aan te vragen via onze dienstverlening. Dit geldt ook voor eerdere jaren. Via onze dienstverlening is het alleen nog mogelijk om met terugwerkende kracht zorgtoeslag over het jaar 2022 aan te vragen, als u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar.