Aanvragen Zorgtoeslag; vanaf wanneer kan dat?

U kunt zorgtoeslag aanvragen wanneer u aan alle voorwaarden voldoet. Dat kan dus ook vanaf een moment in het verleden. Misschien hebt u pas recent ontdekt dat u recht heeft op zorgtoeslag, en wil u graag met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen. Dat kan, maar helaas is het aantal jaren waarover u met terugwerkende kracht zorgtoeslag kan aanvragen beperkt.
We zetten de regels graag voor u op een rij.

Start Aanvraag!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Aanvragen Zorgtoeslag 2019

Vanaf begin november 2018 is het mogelijk zorgtoeslag aan te vragen voor het jaar 2019. Zorgtoeslag kunt u ook altijd aanvragen over het lopende jaar. Gedurende het gehele jaar 2019 kunt u dus zorgtoeslag aanvragen met elke gewenste begindatum vanaf 1 januari tot en met 31 december, ervan uitgaande dat u vanaf dat moment ook recht heeft op zorgtoeslag.

Overigens bent u na de toekenning van zorgtoeslag zelf verplicht wijzigingen door te geven die het recht op zorgtoeslag mogelijk beperken of zelfs doen verdwijnen, zoals een hoger loon of het krijgen van een toeslagpartner.

Aanvragen Zorgtoeslag 2018

Vanaf begin november 2017 is het mogelijk zorgtoeslag aan te vragen voor 2018. Zorgtoeslag kunt u ook altijd aanvragen over het lopende jaar. Gedurende het gehele jaar 2018 kunt u dus zorgtoeslag aanvragen met elke gewenste begindatum vanaf 1 januari tot en met 31 december, ervan uitgaande dat u vanaf dat moment ook recht heeft op zorgtoeslag.

Overigens bent u na de toekenning van zorgtoeslag zelf verplicht wijzigingen door te geven die het recht op zorgtoeslag mogelijk beperken of zelfs doen verdwijnen, zoals een hoger loon of het krijgen van een toeslagpartner. Na 1 september 2019 is het enkel nog mogelijk zorgtoeslag aan te vragen over het jaar 2018 als u uitstel heeft gekregen van de Belastingdienst voor uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018.

Aanvragen Zorgtoeslag 2017

Zorgtoeslag kan tot 1 september van het volgende jaar ook aangevraagd worden over een voorgaand jaar. In 2018 kon u dus tot 1 september ook over 2017 zorgtoeslag aanvragen. In 2019 kunt u tot 1 september 2019 nog zorgtoeslag aanvragen over geheel 2018.

Vanaf 1 september 2018 kunt u nog enkel over 2017 zorgtoeslag aanvragen als u nog geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan en uitstel heeft voor deze IB-aangifte. Vanaf 1 september 2019 kunt u enkel nog zorgtoeslag aanvragen over het jaar 2018 als u nog geen aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan over 2018 en officieel uitstel hebt van de Belastingdienst hiervoor.

Heeft u al aangifte inkomstenbelasting gedaan over 2017 of heeft de Belastingdienst zonder uw aangifte al een definitieve beschikking inkomstenbelasting opgesteld? Dan kunt u geen zorgtoeslag meer aanvragen over het jaar 2017.

Zorgtoeslag aanvragen over 2016 en langer geleden is via onze dienstverlening niet langer mogelijk.

Welke datum moet ik aanhouden?

U kunt zorgtoeslag aanvragen vanaf het moment dat aan alle voorwaarden voor zorgtoeslag voldoet en u daar recht op heeft. Zorgtoeslag wordt vervolgens toegekend vanaf de eerste dag van de maand die op deze datum volgt. U ontvangt dus altijd per de eerste van een maand zorgtoeslag.

Wordt u bijvoorbeeld op 5 februari 18 jaar en voldoet u ook aan alle andere voorwaarden, dan kunt u vanaf die datum zorgtoeslag aanvragen. Het recht op zorgtoeslag ontstaat op de eerste dag van de maand die hierop volgt. Dit is dus de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 jaar wordt. Dit betekent in dit voorbeeld dat u vanaf 1 maart recht heeft op zorgtoeslag.