Belastingdienst Zorgtoeslag

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor Zorgtoeslag?

Een van de voorwaarden voor recht op zorgtoeslag is dat uw vermogen niet te hoog is. Uw vermogen wordt bepaald door het verschil tussen uw bezittingen en schulden en bestaat onder andere uit uw spaargeld, (groene) beleggingen, schenkingen en een vakantiehuis. De waarde van uw eigen woning telt niet mee, maar vermogen dat u in het buitenland heeft telt wel weer mee.

De maximale hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en deze verschilt bovendien ook per soort toeslag, die van de huurtoeslag vindt u hier. Het kan dus zo zijn dat uw vermogen het ene jaar te hoog is voor recht op een toeslag, maar dat u het daaropvolgende jaar wel recht heeft. Maar hoe bepaalt u de hoogte van uw vermogen? We zetten de regels graag voor u op een rij.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Meetmoment Zorgtoeslag

De hoogte van uw vermogen kan door het jaar heen veranderen, daarom wordt de hoogte van uw vermogen op de eerste dag van het jaar (bijvoorbeeld 1 januari 2019) gebruikt om uw recht op zorgtoeslag vast te stellen voor dat specifieke jaar.

Dit vermogen bestaat zowel uit uw eigen vermogen als ook het vermogen van een eventuele toeslagpartner.

Wanneer u een toeslagpartner heeft, mag u gezamenlijk vermogen wel hoger zijn, dan wanneer u alleen bent. Weet u niet of u een toeslagpartner heeft of wie dat dan zou zijn?

Klik hier om te bepalen of u een toeslagpartner heeft.

Is uw vermogen hoger dan het maximum?

Heeft u teveel vermogen op 1 januari? Dan kunt u dit gehele jaar geen zorgtoeslag krijgen en moet u uw zorgtoeslag stopzetten als u dit al krijgt. Verandert uw vermogen na 1 januari? Dan heeft dit geen effect op uw recht op zorgtoeslag dat jaar. Is uw vermogen op 1 januari bijvoorbeeld hoger dan het gestelde maximum? Dan heeft u het gehele jaar geen recht op zorgtoeslag. Ook wanneer uw vermogen op 2 januari zou dalen onder het maximum.

Stijgt uw vermogen boven het maximum tijdens het jaar?

Omgekeerd werkt het net zo. Is uw vermogen op 1 januari lager dan het gestelde maximum voor dat jaar? Dan heeft u het gehele jaar recht op zorgtoeslag. Ook wanneer uw vermogen op 2 januari zou stijgen boven het maximum.

De hoogte van uw (gezamenlijke) vermogen zoals bij elkaar opgeteld op 1 januari bepaalt of u gedurende het gehele jaar dat hierna volgt recht heeft op zorgtoeslag. Elke 1 januari dient u dit dus na te gaan, want als uw vermogen gedurende het jaar gestegen is, kan het zijn dat u in het nieuwe jaar geen recht meer heeft op zorgtoeslag.

Belastingdienst Zorgtoeslag 2020

In de onderstaande tabel vindt u de vermogensvrijstelling per persoon voor het jaar 2020. Weet u niet of u een toeslagpartner heeft of niet?

Gebruik dan onze online tool om vast te stellen of u in 2020 een toeslagpartner heeft.

Uw situatieMaximaal Vermogen op 1 januari 2020
U hebt geen toeslagpartner€ 116.613
U hebt wel een toeslagpartner€ 147.459

Belastingdienst Zorgtoeslag 2019

In de onderstaande tabel vindt u de vermogensvrijstelling per persoon voor het jaar 2020. Weet u niet of u een toeslagpartner heeft of niet?

Gebruik dan onze online tool om vast te stellen of u in 2019 een toeslagpartner heeft.

Uw situatieMaximaal Vermogen op 1 januari 2019
U hebt geen toeslagpartner€ 114.776
U hebt wel een toeslagpartner€ 145.136

Belastingdienst Zorgtoeslag 2018

In de onderstaande tabel vindt u de vermogensvrijstelling per persoon voor het jaar 2018. Weet u niet of u een toeslagpartner heeft of niet?

Gebruik dan onze online tool om vast te stellen of u in 2018 een toeslagpartner heeft.

Uw situatieMaximaal Vermogen op 1 januari 2018
U hebt geen toeslagpartner€ 113.415
U hebt wel een toeslagpartner€ 143.415

Belastingdienst Zorgtoeslag 2017

In de onderstaande tabel vindt u de vermogensvrijstelling per persoon voor het jaar 2017. Weet u niet of u een toeslagpartner heeft of niet?

Gebruik dan onze online tool om vast te stellen of u in 2017 een toeslagpartner heeft.

Uw situatieMaximaal Vermogen op 1 januari 2017
U hebt geen toeslagpartner€ 107.752
U hebt wel een toeslagpartner€ 132.752

Belastingdienst Zorgtoeslag 2016

In 2016 is de vermogensvrijstelling voor ouderen vervallen. In de onderstaande tabel vindt u de vermogensvrijstelling per persoon voor het jaar 2016.

Gebruik dan onze online tool om vast te stellen of u in 2016 een toeslagpartner heeft.

Uw situatieMaximaal Vermogen op 1 januari 2016
U hebt geen toeslagpartner€ 106.941
U hebt wel een toeslagpartner€ 131.378

Belastingdienst Zorgtoeslag 2015

In de onderstaande tabel vindt u de vermogensvrijstelling per persoon voor het jaar 2015. Bij dit bedrag mag u bovendien € 82.093 optellen. Dit bedrag is gelijk voor eenpersoonshuishoudens en personen met een toeslagpartner.

Bereikt u in 2015 de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan mag u per 1 januari toch al uitgaan van de hogere vrijstelling die geldt voor iemand met een AOW-leeftijd.

Is het totaal van uw spaargeld, (groene) beleggingen en ander vermogen op 1 januari 2015 exclusief ouderentoeslag lager dan € 103.423 (zonder toeslagpartner) of lager dan € 124.753 (met toeslagpartner)? Dan voldoet u aan deze voorwaarde voor het recht op zorgtoeslag.

Uw leeftijdUw inkomenHeffingsvrij vermogen per persoon
U bent jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd.€ 21.330
U hebt of bereikt in 2015 de AOW gerechtigde leeftijd.Uw inkomen is niet meer dan € 14.431€ 49.566
U hebt of bereikt in 2015 de AOW gerechtigde leeftijd.Uw inkomen ligt tussen de € 14.431
en € 20.075
€ 35.448
U hebt of bereikt in 2015 de AOW gerechtigde leeftijd.Uw inkomen ligt hoger dan € 20.075€ 21.330