Expliciet akkoord met betaling dienstverlening en Algemene Voorwaarden

Wij helpen u graag bij het aanvragen, wijzigen en stopzetten van verschillende toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Onze uitleg van de regels die de Belastingdienst hanteert als het gaat om toeslagen, kunt u gratis raadplegen via onze FAQ of Veelgestelde Vragen pagina. Aan onze live chat, waarbij u persoonlijk vragen kunt stellen aan één van onze deskundige medewerkers, zijn ook geen kosten verbonden.

Wanneer u ons verzoekt uw aanvraag, wijziging of stopzetting van een toeslag voor u in te dienen bij de Belastingdienst, kost dit € 39,5. U moet ons dan wel expliciet opdracht geven hiervoor en expliciet akkoord gaan met betaling voor onze dienstverlening, als ook onze Algemene Voorwaarden.

Onderstaand ziet u de laatste pagina van een aanvraag, in dit geval betreft dit een aanvraag voor huurtoeslag, maar bij de zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag is de opzet hetzelfde:

betaling-dienstverlening-uitsluiting-beroep-koop-op-afstand

De aanvraag kan enkel gedaan worden wanneer u een vinkje zet in alle drie de hokjes, waarmee u ons expliciet opdracht geeft voor het aanvragen, wijzigen of stopzetten van een toeslag bij de Belastingdienst (zijnde Toeslagen Aanvragen BV) en ons eenmalig toestemming geeft om € 39,5 van uw bankrekening af te schrijven. Ook moet u akkoord gaan met onze Algemene Voorwaarden door een vinkje in dit hokje te zetten en aangeven dat u alle gegevens juist, volledig en naar waarheid verstrekt hebt . Wilt u dit niet? Dan kunt u ons ook geen opdracht geven en gebeurt er niets.

Geen mogelijkheid beroep koop op afstand

Webshops, die fysieke producten leveren, bieden u de mogelijkheid om u te beroepen op de zogenaamde ‘koop op afstand’ regeling, waarbij u binnen 14 dagen het product terug kunt sturen en u uw geld terugkrijgt. Wij hebben deze mogelijkheid nadrukkelijk uitgesloten aangezien wij geen fysieke producten leveren, maar een dienst, welke niet meer ongedaan gemaakt kan worden nadat deze is uitgevoerd. In de wet is dit geregeld in artikel 6:230o BW. Dit artikel hebben wij in onze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk uitgesloten, zoals terug te vinden onder artikel 9 lid 11:

Met het invullen van het online formulier en het (na betaling) ter indiening versturen van het online vragenformulier, wordt tevens direct gebruik gemaakt van de dienst van Gebruiker. Gebruiker komt daardoor direct haar verplichtingen na. De Wederpartij stemt uitdrukkelijk in met directe nakoming van de dienstverlening door Gebruiker, waarmee tevens het recht van ontbinding van de Wederpartij ex artikel 6:230o BW is uitgesloten.

Ook wordt u hier tijdens het aanvraagproces op gewezen middels de tekst achter het eerste vinkje: Deze dienstverlening zal direct aanvangen waardoor het recht van ontbinding uitgesloten wordt.

Vervolg na ontvangst van uw opdracht

Na ontvangst van uw verzoek, sturen wij u een e-mail met de volgende inhoud:

Vriendelijk dank voor uw verzoek betreffende huurtoeslag/zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag, dat kenmerk heeft gekregen 0000.

LET OP: hieronder volgt belangrijke informatie:

Zodra wij uw verzoek voor u bij de Belastingdienst ingediend hebben, ontvangt u daarvan per e-mail een bevestiging. Wanneer u een aanvraag voor huurtoeslag hebt gedaan, vindt u in deze e-mail terug op hoeveel huurtoeslag u recht heeft. Aangezien onze dienstverlening daarmee voltooid is, kunt u na ontvangst van deze bevestiging uw aanvraag niet meer annuleren.

De Belastingdienst zal u hierna uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 13 weken informeren over uw verzoek, middels een bericht in uw digitale postbus bij de overheid (www.belastingdienst.nl/digitalepost). Meestal gebeurt dit echter sneller, zo tussen de 6 en 8 weken. Helaas kunnen wij dit proces niet versnellen en hebben wij ook geen inzicht in de status van het verzoek dat wij voor u ingediend hebben. Wanneer huurtoeslag wordt toegekend en uw bankrekeningnummer reeds bekend is bij de Belastingdienst, zal de uitbetaling automatisch opgestart worden.

Tenslotte zullen wij rond “de variabele incassodatum” de vergoeding voor onze dienstverlening ad € 39,50 automatisch van uw bankrekening incasseren.

Aan het einde van de e-mail vindt u een overzicht van alle door u ingevulde gegevens.

Wanneer wij hierna geen verzoek tot annulering van u ontvangen, verwerken wij uw aanvraag. Wanneer wij uw verzoek voor u ingediend hebben bij de Belastingdienst, ontvangt u daarvan een e-mail. Hierin staat een samenvatting van uw aanvraag en wanneer een toeslag wordt aangevraagd, ook het bedrag waarvan wij verwachten dat u dit aan toeslag zal gaan ontvangen. Een en ander uiteraard wel onder voorbehoud van bevestiging hiervan door de bevoegd belastinginspecteur. Het annuleren van uw aanvraag is hierna niet langer mogelijk aangezien onze dienstverlening reeds heeft plaatsgevonden en een ingediende aanvraag bij de Belastingdienst niet ingetrokken kan worden.