DISCLAIMER

Op het gebruik van onze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Toeslagen Aanvragen BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Toeslagen Aanvragen BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op deze website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Toeslagen Aanvragen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor onjuistheden of omissies in de inhoud. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de website zijn geheel voor eigen rekening en risico. Toeslagen Aanvragen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Komt u ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuurt u daarvoor alstublieft een e-mail.

E-MAIL

Toeslagen Aanvragen BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Toeslagen Aanvragen BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Toeslagen Aanvragen BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Toeslagen Aanvragen BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle publicaties en uitingen van Toeslagen Aanvragen BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Toeslagen Aanvragen BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.