Hoe hoog is mijn bruto belastbare inkomen?

Bij het aanvragen van een toeslag zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag wordt naar uw bruto belastbare inkomen gevraagd. Maar wat is bruto belastbaar inkomen precies?

Onderstaand vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over bruto belastbaar inkomen. Met behulp van de onderstaande rekentool kunt u zelf uw bruto belastbare inkomen vaststellen.

Is uw inkomen veranderd? Dan kunt u ook uw de schatting van uw bruto belastbare jaarinkomen wijzigen, zodat het voorschot van uw toeslag hierop wordt aangepast. Klik hiervoor op 1 van de onderstaande buttons en kies voor de optie wijzigen per 1 januari van het jaar waarvoor u de schatting wil aanpassen.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bruto belastbaar inkomen

Wanneer bij een toeslag om een schatting van uw bruto belastbare inkomen gevraagd wordt, dan zijn dit uw bruto inkomsten voor het gehele jaar, vanaf 1 januari tot en met 31 december, waarvoor u de toeslag aanvraagt.

Het kan zijn dat u meerdere bronnen van inkomsten hebt gehad. Bijvoorbeeld wanneer u bij meerdere werkgevers heeft gewerkt of wanneer u zowel pensioen als AOW ontving. Om uw bruto belastbare inkomen voor een jaar vast te stellen, telt u alle bruto bedragen van het jaar bij elkaar op.

Kan mijn inkomen € 0 zijn?

Het kan zijn dat u in een jaar geen inkomen heeft omdat u niet gewerkt hebt, of omdat u bijvoorbeeld student bent en enkel studiefinanciering ontvangen hebt.

Ook zonder inkomen kunt u recht op een toeslag hebben, als u ook maar aan de andere voorwaarden voldoet. U vult dan € 0 in (enkel een 0, zonder punt of €-teken) bij de vraag hoe hoog uw inkomen is.

Soorten inkomen

Inkomen is bijvoorbeeld:

 • Loon (wanneer u werkgever hebt);
 • Uitkering:
  Werkeloosheidsuitkering (WW) of
  Ziektewetuitkering (ZW) of
  Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA/WIA)
 • Pensioen:
  AOW
  een bedrijfspensioen, of een
  weduwe- of wezenpensioen
 • Ander inkomen:
  alimentatie van een ex-partner, of een
  lijfrente-uitkering, of
  bijverdiensten (zoals een krantenwijk).

Studiefinanciering is geen inkomen dat meetelt voor toeslagen.

Ik weet mijn inkomen niet precies

Het inkomen voor een toeslag is altijd een schatting op basis waarvan de Belastingdienst een voorschot verstrekt. Hoe u uw inkomen kunt schatten, leest u hier.

Aan het einde van het jaar wordt de definitieve toeslag berekend en vindt een verrekening plaats van te weinig of te veel ontvangen toeslag.

Bruto – Netto

Met bruto wordt het inkomen voor aftrek van belastingen en premies bedoeld. In de meeste gevallen draagt uw werkgever of uitkeringsinstantie die premies voor u af aan de Belastingdienst. Netto is het bedrag dat uiteindelijk op uw bankrekening gestort wordt.

Op uw loonstrook, uitkeringsspecificatie of jaaropgave kunt u terugvinden hoe hoog uw bruto inkomen is. Heeft u geen papieren waarop u dit kunt vinden? Via deze website kunt u een schatting maken van uw bruto inkomen op basis van uw netto inkomen.

Inkomen van anderen

Voor de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag is het inkomen van uw eventuele toeslagpartner van belang. Weet u niet of u een toeslagpartner heeft? Via onze online hulp kunt u eenvoudig vaststellen of u een toeslagpartner heeft en wie dat dan is.

Voor de huurtoeslag is het inkomen van uw eventuele toeslagpartner en/of het inkomen van uw medebewoner(s) van belang. Een medebewoner is een persoon die bij u in huis woont en ook op dit adres ingeschreven staat bij de gemeente. Dit kunnen bijvoorbeeld uw kinderen, ouders, broers of zussen of iemand anders zijn.