Hoe schat ik mijn inkomen?

Alle toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, worden eerst als voorschot aan u uitbetaald. Dit betekent dat de Belastingdienst een inschatting maakt van uw situatie en op basis hiervan bepaalt of u recht hebt op een toeslag en op hoeveel toeslag dit dan is.

De hoogte van uw inkomen is een belangrijk onderdeel van die inschatting, ook wel bruto belastbaar inkomen genoemd. Het gaat dan om al uw inkomen over een heel jaar, bij elkaar opgeteld van 1 januari tot en met 31 december.

Inkomen kan loon zijn dat u krijgt voor het werk dat u doet, maar ook een uitkering wegens ziekte telt mee. Net als uw AOW of pensioen, dit is ook inkomen dat meetelt voor de toeslagen.

Voor hulp bij het bepalen van uw bruto belastbaar inkomen klikt u op de onderstaande button:

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Hoe schat ik mijn bruto belastbaar inkomen

Uw inkomen bepaalt in belangrijke mate of u recht heeft op een toeslag en op hoeveel toeslag u recht heeft. U vraagt zich daarom waarschijnlijk af: Hoe schat ik mijn inkomen? Niemand heeft een glazen bol waarmee de toekomst nauwkeurig voorspeld kan worden.

Daarom wordt u bij een aanvraag voor een toeslag gevraagd een schatting te geven van uw bruto belastbare inkomen. Dit is het bedrag aan inkomen dat u verwacht te verdienen in het gehele jaar waarvoor u toeslag aanvraagt. Bruto belastbaar inkomen is het totaal van inkomen uit arbeid (uw brutoloon), inkomen via een uitkering (zoals een WW-uitkering) en bijvoorbeeld pensioen of AOW.

Bruto betekent het bedrag van deze verschillende soorten inkomen voordat u belasting daarover betaalde. Het is dus niet het bedrag dat u uiteindelijk op uw bankrekening gestort krijgt. Het bruto inkomen vindt u op een loonstrook of jaaropgave.

Wat als ik dit verkeerd doe?

Het is niet erg als later blijkt dat u geen goede inschatting van uw inkomen gemaakt hebt. Aan het einde van het jaar bepaalt de Belastingdienst de definitieve toeslag op basis van de gegevens uit uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. Dan is het jaar voorbij en weet u wat u precies verdiend heeft.

De Belastingdienst berekent daarna op hoeveel toeslag u recht heeft gehad over het jaar en verrekent een eventueel verschil met u. Heeft u teveel ontvangen? Dan moet u terugbetalen. Heeft u te weinig toeslag gehad? Dan krijgt u het verschil alsnog op uw bankrekening gestort.

Ik weet mijn inkomen niet

Natuurlijk kunt u uw inkomen over het komende jaar dit niet precies op de euro nauwkeurig weten. Misschien wisselt u wel van baan en verandert daarmee uw ook de hoogte van uw salaris of raakt u werkloos waardoor u een WW-uitkering gaat ontvangen. Al die dingen kunt u niet van tevoren weten. Daarom vraagt de belastingdienst u om een schatting te maken van uw inkomen.

Hun vraag is dus: Wat denkt u, met de gegevens waarover u op dit moment beschikt, te gaan verdienen het komende jaar?

Hulp bij de vraag, hoe schat ik mijn inkomen, vindt u via deze link.

Ik wil niet later terugbetalen

Over het algemeen betekent een hoger inkomen een lagere toeslag. Hoe meer u verdient, hoe minder hulp u immers van de overheid nodig hebt om uw rekeningen te betalen.

Gaat u gedurende het jaar ineens veel meer verdienen en wilt u voorkomen dat u nu een te hoge toeslag ontvangt, die u aan het einde van het jaar moet terugbetalen? Verander de schatting van uw inkomen dan via een wijziging zorgtoeslag, wijziging huurtoeslag of wijziging kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Uw toeslagen worden dan aangepast naar uw huidige inkomen.