Hoogte kinderopvangtoeslag in 2023

In 2022 maakte inflatie alles duurder en duurder. Ook de tarieven van de kinderopvang stegen. Eind oktober 2022 maakte de overheid bekend dat de vergoeding van de kinderopvang niet in dezelfde mate mee zou stijgen in 2023. De hoogte kinderopvangtoeslag in 2023 zou ouders in verhouding minder compenseren voor de gestegen kosten.

Maar de prijzen bleven stijgen en daarmee de noodzaak ouders beter te compenseren voor de opvang van hun kinderen. Daarom besloot de overheid eind januari 2023 om toch ook de vergoedingen van de kinderopvang in 2023 verder te verhogen. Hoe dit werkt, leggen we onderstaand verder uit.

KINDEROPVANGTOESLAG 2024 AANVRAGEN

Staat uw vraag er niet bij?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Herziening beschikking 2023

Ontving u in 2022 al kinderopvangtoeslag en gaat uw kind ook in 2023 naar een kinderopvang? Dan kreeg u aan het einde van 2022 al een beschikking voor het jaar 2023 van de Belastingdienst. In deze beschikking berekent de Belastingdienst de hoogte van uw kinderopvang in het nieuwe jaar. Voor deze berekening zijn de rekenwaarden gebruikt die de overheid eind oktober 2022 bekend maakte.

Deze rekenwaarden zijn nu verhoogd. De Belastingdienst zal daarom nieuwe berekeningen maken voor het jaar 2023. U ontvangt hiervoor automatisch een nieuwe beschikking voor 2023. Wanneer uit de berekening volgt dat u recht heeft op een hogere kinderopvangtoeslag dan eerder berekend, dan ontvangt u het verschil automatisch op uw bankrekening.

De kinderopvangtoeslag, net als ook de zorgtoeslag en de huurtoeslag, wordt altijd een maand vooruit betaald. Dit betekent dat u rond 20 december 2022 al de kinderopvangtoeslag van de maand januari 2023 heeft ontvangen. In januari 2023 ontvangt u daarna de kinderopvangtoeslag van de maand februari.

Nu de Belastingdienst de hoogte van uw kinderopvangtoeslag opnieuw gaat berekenen, loopt u niks mis. Het verschil in de hoogte van de maanden die u al gekregen heeft, wordt met terugwerkende kracht aan u uitbetaald. Het maakt dus niet uit hoe lang de Belastingdienst erover doet om de herberekening te maken.

Nieuwe beschikking 2023

Gaat uw kind in 2023 voor het eerst naar de kinderopvang? Dan ontvangt u meteen een beschikking met de juiste, hogere rekenwaarden. De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door het uurtarief van de kinderopvang, het aantal uren dat uw kind op de kinderopvang is en de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.

Kinderopvangtoeslag is voor ouders of verzorgers die werken. Maar ook als u (tijdelijk) niet werkt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. De voorwaarden voor kinderopvangtoeslag over werk vindt u op deze pagina verder uitgelegd.

Kinderopvangtoeslag moet u op tijd aanvragen. Kinderopvangtoeslag moet binnen 3 maanden aangevraagd worden. Bent u te laat, dan kunt u geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen. Een tijdelijke uitzondering geldt voor vluchtelingen uit de Oekraïne.