Hulp bij huursubsidie berekenen: Wat is mijn rekenhuur?

Om vast te stellen of u recht heeft op huurtoeslag, moet u de hoogte van uw huur weten. Dat is niet altijd het bedrag aan huur dat u aan de verhuurder betaalt. Voor de bepaling van uw recht op huurtoeslag gaat de Belastingdienst namelijk uit van uw zogenaamde rekenhuur.

Uw rekenhuur hoeft niet exact gelijk te zijn aan de huur die u aan uw verhuurder betaalt. Dit heeft te maken met de toerekening van eventuele servicekosten aan uw rekenhuur. Hoe de Belastingdienst de hoogte van uw rekenhuur bepaalt, leest in de onderstaande tekst.

Wilt u weten hoe hoog uw huur maximaal mag zijn voor recht op huurtoeslag? Klik dan op de volgende link: huurtoeslag maximale huur.

Nu zelf huurtoeslag berekenen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wat is rekenhuur?

De huurprijs die gebruikt wordt voor de beoordeling van uw recht op huurtoeslag, de zogenaamde rekenhuur, wordt bepaald door de kale huur plus servicekosten, die elk voor maximaal € 12 meetellen. Servicekosten bestaan uit:

  1. Energiekosten voor algemene ruimtes (niet uw eigen woning)
  2. Schoonmaakkosten voor algemene ruimtes (niet uw eigen woning)
  3. Huismeesterkosten
  4. Kapitaal- en onderhoudskosten

De energiekosten en schoonmaakkosten die u aan uw verhuurder betaalt, moeten bedoeld zijn voor de algemene ruimtes en niet uw eigen woning. De energiekosten voor de algemene ruimtes zijn bijvoorbeeld voor de verlichting van het trappenhuis of de gemeenschappelijke lift. Dus bijvoorbeeld de elektriciteit die wordt verbruikt in ruimtes waar ook andere huurders komen,  zoals het trappenhuis of de galerij. Uw eigen energierekening voor de verlichting en verwarming van uw eigen huis hoort hier dus niet bij.

Andere soort servicekosten die niet onder een van deze vier categorieën vallen, komen niet in aanmerking voor huurtoeslag en tellen dan ook niet mee bij de berekening van de hoogte van de rekenhuur. Deze huurbedragen staan meestal gespecificeerd in het huurcontract dat u met uw verhuurder heeft afgesloten. Weet u de onderverdeling van uw huur in kale huur en servicekosten niet precies? Vraag dit dan aan uw verhuurder.

Voorbeelden vaststellen rekenhuur:

In dit voorbeeld gaan we uit van de onderstaande huurbedragen die maandelijks aan de verhuurder betaald worden:

Kale huur: € 495

Energiekosten algemene ruimtes: € 10

Schoonmaakkosten algemene ruimtes: € 25

Huismeesterkosten: € 7

Kapitaal- en onderhoudskosten: € 0

Kosten parkeerplaats: € 15

Maandelijkse huur betaald aan verhuurder:
€ 495 + € 10 + € 25 + € 7 + € 15 =
 € 552

De rekenhuur, de hoogte van de huur waarmee gerekend wordt om de hoogte van de huurtoeslag voor deze woning te bepalen, is echter niet gelijk aan deze € 552. De servicekosten tellen per soort immers voor maximaal € 12 mee.

De rekenhuur wordt als volgt berekend:

Kale huur: € 495

Energiekosten algemene ruimtes: € 10

Schoonmaakkosten algemene ruimtes: € 12

Huismeesterkosten: € 7

Kapitaal- en onderhoudskosten: € 0

Kosten parkeerplaats: € 0

De hoogte van de rekenhuur is daarmee;
€495 + € 10 + € 12 + € 7=
€ 524

De huur die maandelijks betaald wordt om te kunnen wonen (€ 552) is in dit voorbeeld dus hoger dan de zogenaamde rekenhuur (€ 524) die door de Belastingdienst gebruikt wordt om het recht op en de hoogte van de huurtoeslag vast te stellen.

Toelichting: de schoonmaakkosten voor de algemene ruimtes zijn € 25, maar voor de berekening van de rekenhuur telt elk soort servicekosten voor maximaal € 12 mee. De overige € 13 (25 – 12) worden dus wel aan de verhuurder betaalt, maar hierover wordt geen huurtoeslag berekend.

Toelichting: de kosten van de huur van een parkeerplaats vallen niet onder een van de vier categorieën servicekosten die de Belastingdienst gebruikt voor het bepalen van de rekenhuur. Deze kosten tellen dus niet mee. De Schoonmaakkosten zijn hoger dan het maximum, dus wordt het maximumbedrag, zijnde € 12, bij de kale huur opgeteld.

Let op: Bij uw aanvraag voor huursubsidie geeft u de niet-afgeronde bedragen op. Dus wanneer u € 40 aan schoonmaakkosten heeft voor de algemene ruimtes, vult u dit bedrag (€ 40) in. De Belastingdienst zal dit bedrag automatisch aanpassen naar € 12 voor de berekening van uw rekenhuur.