Hoe laag mag mijn huur zijn?

Of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel huurtoeslag u dan kunt krijgen, hangt af van de hoogte van uw huur. Uw rekenhuur mag niet te laag en uw rekenhuur mag niet hoog zijn, anders heeft u geen recht op huurtoeslag. Hierbij maakt het trouwens niet uit of u de woning huurt van een particulier of een woningbouwvereniging.

Hoe laag uw rekenhuur mag zijn, hangt af van uw leeftijd, woonsituatie en inkomen. Hieronder lichten we de huursubsidiegrens verder toe en beschrijven we hoe laag uw huur mag zijn om recht te hebben op huurtoeslag.

Huurtoeslag Berekenen

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Inkomens lager dan de minimum inkomensgrens in 2024:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimum basishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2024:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 20.700 Inkomen lager dan € 26.975 Inkomen lager dan € 22.025 Inkomen lager dan € 29.325
Minimale rekenhuur:
€ 192
Minimale rekenhuur:
€ 192
Minimale rekenhuur:
€ 190,18
Minimale rekenhuur:
€ 188,37

Let op: Wanneer uzelf of iemand anders met wie u samenwoont op 1 januari 2024 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2024 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimum inkomensgrens in 2024:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimum basishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) – € 34,67

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000413370 Factor A: 0,000000244490 Factor A: 0,000000559775 Factor A: 0,000000363503
Factor B: 0,002393492603 Factor B: 0,001807837711 Factor B: -0,003053924481 Factor B: -0,003053924481

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool berekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Nu Mijn Huurtoeslag Berekenen!

Inkomens lager dan de minimuminkomensgrens in 2023:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimumbasishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

In 2023 ontstaat een bijzondere situatie omdat voor dit jaar de taakstellingsbedragen op € 0 zijn vastgesteld, zijn de normhuren gelijk aan de basishuren.

Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2023:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 19.375 Inkomen lager dan € 25.225 Inkomen lager dan € 20.500 Inkomen lager dan € 27.275
Minimale rekenhuur:
€ 225,54
Minimale rekenhuur:
€ 225,54
Minimale rekenhuur:
€ 223,72
Minimale rekenhuur:
€ 221,91

Let op: Wanneer uzelf of iemand anders met wie u samenwoont op 1 januari 2023 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2023 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimuminkomensgrens in 2023:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimumbasishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) + € 0 (dit zogenaamde taakstellingsbedrag is nihil in 2023)

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000474433 Factor A: 0,000000279402 Factor A: 0,000000671404 Factor A: 0,000000430722
Factor B: 0,002448638402 Factor B: 0,001893212113 Factor B: -0,002850602044 Factor B: -0,003611907743

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool rekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Nu Mijn Huurtoeslag Berekenen!

Inkomens lager dan de minimuminkomensgrens in 2022:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimumbasishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2022:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 17.350 Inkomen lager dan € 22.500 Inkomen lager dan € 19.075 Inkomen lager dan € 25.450
Minimale rekenhuur:
€ 237,62
Minimale rekenhuur:
€ 237,62
Minimale rekenhuur:
€ 235,80
Minimale rekenhuur:
€ 233,99

Let op: Wanneer uzelf of iemand anders met wie u samenwoont op 1 januari 2022 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2022 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimuminkomensgrens in 2022:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimumbasishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) + € 16,94

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000596879 Factor A: 0,000000342858 Factor A: 0,000000800848 Factor A: 0,000000499095
Factor B: 0,002363459319 Factor B: 0,002093692299 Factor B: -0,003802527235 Factor B: -0,004173489348

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool berekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Inkomens lager dan de minimuminkomensgrens in 2021:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimumbasishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2021:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 16.950 Inkomen lager dan € 22.000 Inkomen lager dan € 18.775 Inkomen lager dan € 25.025
Minimale rekenhuur:
€ 237,62
Minimale rekenhuur:
€ 237,62
Minimale rekenhuur:
€ 235,80
Minimale rekenhuur:
€ 233,99

Let op: Wanneer uzelf of iemand anders met wie u samenwoont op 1 januari 2021 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2021 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimuminkomensgrens in 2021:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimumbasishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) + € 16,94

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000623385 Factor A: 0,000000361614 Factor A: 0,000000840817 Factor A: 0,000000519036
Factor B: 0,002453085056 Factor B: 0,002075390738 Factor B: -0,004129343663 Factor B: -0,004315550434

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool berekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Inkomens lager dan de minimuminkomensgrens in 2020:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimumbasishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2020:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 16.650 Inkomen lager dan € 21.575 Inkomen lager dan € 18.350 Inkomen lager dan € 24.475
Minimale rekenhuur:
€ 232,65
Minimale rekenhuur:
€ 232,65
Minimale rekenhuur:
€ 230,83
Minimale rekenhuur:
€ 229,02

Let op: Wanneer uzelf of iemand anders met wie u samenwoont op 1 januari 2020 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2020 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimuminkomensgrens in 2020:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimumbasishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) + € 16,94

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000637464 Factor A: 0,00000036736 Factor A: 0,000000871018 Factor A: 0,000000534258
Factor B: 0,002341779776 Factor B: 0,002072354827 Factor B: -0,004327048157 Factor B: -0,004410802041

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool berekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Inkomens lager dan de minimuminkomensgrens in 2019:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimumbasishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2019:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 16.300 Inkomen lager dan € 21.100 Inkomen lager dan € 17.875 Inkomen lager dan € 23.900
Minimale rekenhuur:
€ 228,62
Minimale rekenhuur:
€ 228,62
Minimale rekenhuur:
€ 226,80
Minimale rekenhuur:
€ 224,99

Let op: Wanneer uzelf of iemand anders met wie u samenwoont op 1 januari 2019 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2019 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimuminkomensgrens in 2019:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimumbasishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) + € 16,94

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000659485 Factor A: 0,000000376901 Factor A: 0,000000920644 Factor A: 0,000000555918
Factor B: 0,002236889728 Factor B: 0,002079614259 Factor B: – 0,004716099150 Factor B: – 0,004581427678

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool berekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Inkomens lager dan de minimuminkomensgrens in 2018:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimumbasishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2018:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 15.925 Inkomen lager dan € 20.600 Inkomen lager dan € 17.325 Inkomen lager dan € 23.200
Minimale rekenhuur:
€ 209,14
Minimale rekenhuur:
€ 209,14
Minimale rekenhuur:
€ 223,26
Minimale rekenhuur:
€ 205,51

Let op: Wanneer meer dan de helft van gezamenlijke gezinsinkomen voor rekening komt van een persoon die op 1 januari 2018 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2018 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimuminkomensgrens in 2018:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimumbasishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) + € 16,94

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000684366 Factor A: 0,000000387746 Factor A: 0,000000985639 Factor A: 0,000000587777
Factor B: 0,002171483654 Factor B: 0,002116315615 Factor B: – 0,005167396290 Factor B: – 0,004821329602

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool berekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Inkomens lager dan de minimuminkomensgrens in 2017:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimumbasishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2017:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 15.675 Inkomen lager dan € 20.275 Inkomen lager dan € 17.075 Inkomen lager dan € 22.850
Minimale rekenhuur:
€ 223,42
Minimale rekenhuur:
€ 223,42
Minimale rekenhuur:
€ 221,60
Minimale rekenhuur:
€ 219,79

Let op: Wanneer meer dan de helft van gezamenlijke gezinsinkomen voor rekening komt van een persoon die op 1 januari 2017 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2017 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimuminkomensgrens in 2017:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimumbasishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) + € 16,94

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000702729 Factor A: 0,000000399071 Factor A: 0,000001025197 Factor A: 0,000000605312
Factor B: 0,002157297539 Factor B: 0,002092801553 Factor B: – 0,005519295292 Factor B: – 0,004953910842

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool berekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Inkomens lager dan de minimuminkomensgrens in 2016:

De basishuur, ook wel minimale rekenhuur genoemd, is het gedeelte van uw huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag kunt krijgen. Het idee hierbij is dat u altijd een deel van uw huur zelfstandig moet kunnen betalen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger ook dit deel van de huur waarover u geen huurtoeslag krijgt. De minimumbasishuur is tot een bepaald inkomen hetzelfde. Is uw (gezamenlijke) inkomen lager dan deze grens en is uw huur lager dan dit minimum? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Onderstaand ziet een overzicht van deze inkomensgrenzen die gelden in 2016:

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Inkomen lager dan € 15.400 Inkomen lager dan € 19.925 Inkomen lager dan € 16.900 Inkomen lager dan € 22.625
Minimale rekenhuur:
€ 231,87
Minimale rekenhuur:
€ 231,87
Minimale rekenhuur:
€ 230,05
Minimale rekenhuur:
€ 228,24

Let op: Wanneer meer dan de helft van gezamenlijke gezinsinkomen voor rekening komt van een persoon die op 1 januari 2016 ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, gelden de regels voor een persoon die ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd voor de huurtoeslag. Ook wanneer de andere personen in het gezin en/of de aanvrager van de huurtoeslag jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor meer informatie over hoe hoog uw bruto belastbare inkomen in 2016 is, klikt u op deze link.

Inkomens hoger dan de minimuminkomensgrens in 2016:

Voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat hoger is dan de inkomensgrenzen uit de bovenstaande tabel geldt een formule die berekent hoe laag de rekenhuur mag zijn voor recht op huurtoeslag. We noemen dit de basishuur. Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan de gestelde inkomensgrens en is uw huur lager dan deze berekende basishuur? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

Naarmate uw inkomen stijgt, daalt het bedrag aan huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer draagkracht u zelf heeft, is de gedachte van de overheid. Gaat u meer verdienen? Dan kunt u ook een groter deel van de huur zelf betalen. Het deel van de huur dat u zelf moet betalen en waarover u geen huurtoeslag ontvangt, wordt de minimumbasishuur genoemd.

Basishuur = ( Factor A x Rekeninkomen² ) + ( Factor B x Rekeninkomen ) + € 27,44

Eenpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden jonger dan AOW-leeftijd Eenpersoonshuishouden AOW-leeftijd Meerpersoonshuishouden AOW-leeftijd
Factor A: 0,000000720374 Factor A: 0,000000410057 Factor A: 0,000001040487 Factor A: 0,000000618093
Factor B: 0,002180910066 Factor B: 0,002089580094 Factor B: – 0,005595475431 Factor B: – 0,005109221721

U hoeft deze ingewikkelde rekensom niet zelf te maken. Onze rekentool berekent dit automatisch voor u uit en geeft u aan wanneer u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te laag is of op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.