VOOR HET JAAR 2020 IS HET HELAAS

NIET MEER MOGELIJK OM HUURTOESLAG

AAN TE VRAGEN VIA ONZE DIENSTVERLENING

Helaas is het niet meer mogelijk uw huurtoeslag voor het jaar 2020 via onze dienstverlening te regelen.

HUURTOESLAG AANVRAGEN 2020

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van huurtoeslag is dat u ingeschreven staat op het adres waarvoor u de huurtoeslag aanvraagt. Bij de beoordeling van uw aanvraag voor huurtoeslag checkt de Belastingdienst of u ook op dit adres ingeschreven staat. Staat u nog op uw oude adres geregistreerd? Dan wordt automatisch uitgegaan van deze gegevens en niet van de adresgegevens die u voor uw aanvraag van huurtoeslag heeft opgegeven.

Zorg dus dat u eerst uw inschrijving op het nieuwe adres regelt voordat u de huurtoeslag voor het jaar 2020 aanvraagt.

INGANGSDATUM HUURTOESLAG 2020

Kies als ingangsdatum van de huurtoeslag de datum vanaf wanneer u op het nieuwe adres geregistreerd bent in de gemeentelijke basisadministratie. Wanneer u aan alle voorwaarden voor de huurtoeslag voldoet, ontstaat het recht op huurtoeslag daarna per de eerste van de maand hierna. Verhuist u bijvoorbeeld per 17 september 2020, dan ontstaat uw recht op huurtoeslag per 1 oktober 2020. Over een gedeelte van een maand kan namelijk nooit huurtoeslag ontvangen worden. Hetzelfde principe wordt overigens ook toegepast wanneer u uw huurtoeslag weer stopzet. Dan ontvangt u bijvoorbeeld over de gehele maand september nog huurtoeslag wanneer u deze per 17 september 2020 zou stopzetten.

De regels voor huurtoeslag veranderen per 1 januari 2020. Uw inkomen kan bijvoorbeeld niet meer te hoog zijn voor recht op huurtoeslag. Het zogenaamde maximuminkomen wordt namelijk afgeschaft.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.