Aanvragen Huurtoeslag; vanaf wanneer kan dat?

U kunt huurtoeslagtoeslag aanvragen wanneer u aan alle voorwaarden voldoet. Dat kan dus ook vanaf een moment in het verleden. Misschien hebt u pas recent ontdekt dat u recht heeft op huurtoeslag, en wil u graag met terugwerkende kracht huurtoeslag aanvragen. Dat kan, maar helaas is het aantal jaren waarover u met terugwerkende kracht huurtoeslag kan aanvragen beperkt.
We zetten de regels graag voor u op een rij.

Start Aanvraag!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Aanvragen Huurtoeslag 2021

Huurtoeslag kunt u altijd aanvragen over het lopende jaar. Gedurende het gehele jaar 2021 kunt u dus huurtoeslag aanvragen met elke gewenste begindatum vanaf 1 januari tot en met 31 december, ervan uitgaande dat u vanaf dat moment ook recht heeft op huurtoeslag.

Overigens bent u na de toekenning van huurtoeslag zelf verplicht wijzigingen door te geven die het recht op huurtoeslag mogelijk beperken of zelfs doen verdwijnen, zoals een hoger loon of het krijgen van een toeslagpartner.

Aanvragen Huurtoeslag 2020

Huurtoeslag kan tot 1 september van het volgende jaar ook aangevraagd worden over een voorgaand jaar.

In 2021 kon u dus tot 1 september ook nog over het jaar 2020 huurtoeslagen aanvragen. Daarna kunt u enkel huurtoeslag over 2020 aanvragen wanneer u nog geen aangifte voor de inkomstenbelasting over dat jaar heeft gedaan, ook wel de IB-aangifte genoemd. Aangezien we nu voorbij 1 september 2021 zijn, kunt u dus alleen nog huurtoeslag met terugwerkende kracht over 2020 aanvragen als u dit officiële uitstel voor de IB-aangifte van 2020 heeft van de Belastingdienst.

Heeft u al aangifte inkomstenbelasting gedaan over 2020 of heeft de Belastingdienst zonder uw aangifte al een definitieve beschikking inkomstenbelasting opgesteld? Dan kunt u geen huurtoeslag meer aanvragen over het jaar 2020.

Aanvragen Huurtoeslag 2019

Helaas is het via onze dienstverlening niet lang mogelijk om huurtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen over het jaar 2019 en eerder.

Welke datum moet ik aanhouden voor het aanvragen van huurtoeslag?

U kunt huurtoeslag aanvragen vanaf het moment dat u daar recht op heeft. Huurtoeslag wordt vervolgens toegekend vanaf de eerste dag van de maand die op deze datum volgt. U ontvangt dus altijd per de eerste van een maand huurtoeslag.

Verhuist u bijvoorbeeld op 5 februari naar een huurwoning en voldoet u ook aan alle andere voorwaarden, dan kunt u vanaf die datum huurtoeslag aanvragen. Het recht op huurtoeslag ontstaat op de eerste dag van de maand die hierop volgt. Dit is dus de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u verhuisd bent. Dit betekent in dit voorbeeld dat u vanaf 1 maart recht heeft op huurtoeslag.