Direct uw huurtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Huurtoeslag Aanvragen

Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de Nederlandse overheid aan burgers. Het is bedoeld als tegemoetkoming zodat iedereen in staat is een huurwoning te betalen, ook wanneer u een relatief laag inkomen heeft. Huurtoeslag is dus niet voor iedereen. Mensen met een koophuis of een te hoog verzamelinkomen, hebben geen recht op huurtoeslag.

Hoe werkt huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag wordt niet automatisch door de Belastingdienst aan u toegekend. U moet zelf huurtoeslag aanvragen. Dat kunt u doen vanaf de eerste dag dat u huur moet betalen.

De toekenning van de huurtoeslag gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Vraagt u vanaf 18 maart huurtoeslag aan? Dan zal vanaf 1 april huurtoeslag toegekend worden. Dit is immers de eerste dag van de maand die volgt op 18 maart.

Te laat met huurtoeslag aanvragen?

Bent u vergeten huursubsidie aan te vragen of wist u niet dat u mogelijk recht had op huurtoeslag? Geen probleem! Afhankelijk van uw situatie kunt u eventueel met terugwerkende kracht alsnog huurtoeslag aanvragen.

Wil u weten of dit ook voor u geldt? Klik dan hier: huurtoeslag terugwerkende kracht.