Snel uw recht op huurtoeslag in 2021 berekenen!

De hoogte van uw huurtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Via de onderstaande rekentool kunt u zelf de hoogte van uw huurtoeslag berekenen. Een viertal dingen zijn van invloed, te weten uw:

Huurtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Eenpersoonshuishoudens in 2021
Jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd

Alleenstaanden die ouder zijn dan 18 jaar kunnen recht hebben op huurtoeslag. In 2021 moet u dan aan de volgende voorwaarden voldoen wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd op 1 januari 2021 nog niet bereikt heeft:

Eenpersoonshuishoudens in 2021
AOW-gerechtigde leeftijd

Bent u alleenstaand en heeft u op 1 januari 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd wel bereikt? Dan gelden de onderstaande voorwaarden:

Meerpersoonshuishoudens 2021
Jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd

Een niet-alleenstaande is getrouwd, samenwonend of heeft één of meer medebewoners. Een onderhuurder is overigens geen medebewoner. Om recht te hebben op huurtoeslag in 2021 moet u wanneer u ouder bent dan 18 en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw maandhuur inclusief servicekosten is niet lager dan € 237,62;
  • U bent ouder dan 18, maar nog geen 23 en u heeft geen kind en niemand in uw gezin is gehandicapt? Uw maandhuur inclusief servicekosten is niet hoger dan € 442,46;
  • U bent ouder dan 18, maar nog geen 23 en u heeft een kind of iemand in uw gezin is gehandicapt? Uw maandhuur inclusief servicekosten is niet hoger dan € 752,33;
  • U bent ouder dan 23 jaar? Uw maandhuur inclusief servicekosten is niet hoger dan € 752,33.
  • Uw vermogen (spaargeld en beleggingen) is per persoon niet hoger dan € 310.340, of;
  • Het gezamenlijke vermogen van u en uw toeslagpartner is niet hoger dan € 62.680.

Meerpersoonshuishoudens 2021
AOW-gerechtigde leeftijd

Een niet-alleenstaande is getrouwd, samenwonend of heeft één of meer medebewoners. Een onderhuurder is overigens geen medebewoner. Om recht te hebben op huurtoeslag in 2021 moet u wanneer ten minste 1 persoon op 1 januari 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, voldoen aan de volgende voorwaarden:

Huurtoeslag berekenen, wat kunt u verwachten?

U moet minimaal 18 jaar zijn om recht te kunnen hebben op huurtoeslag, maar de hoogte van de huurtoeslag is tot uw 23e levensjaar meestal lager dan daarna. Verder daalt de hoogte van uw huurtoeslag naarmate uw inkomen stijgt.

Wanneer u met meerdere personen in een huurwoning woont, is het gezamenlijke inkomen doorslaggevend voor bepaling van de hoogte van de huurtoeslag. Via onze tool kunt u de hoogte van uw inkomen vaststellen.

Tenslotte mag uw huur niet te laag en uw huur niet te hoog zijn.