Snel uw recht op huurtoeslag berekenen!

De hoogte van uw huurtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Via de onderstaande rekentool kunt u zelf de hoogte van uw huurtoeslag berekenen. Een viertal dingen zijn van invloed, te weten uw:

Huurtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

De rekentool voor de huurtoeslag is in onderhoud

Huurtoeslag berekenen, wat kunt u verwachten?

U moet minimaal 18 jaar zijn (uitzonderingen: u bent wees of hebt een kind) om recht te kunnen hebben op huurtoeslag, maar de hoogte van de huurtoeslag is tot uw 23e levensjaar meestal lager dan daarna.

Verder daalt de hoogte van uw huurtoeslag naarmate uw inkomen stijgt.

Als u met meer dan 2 personen samenwoont, is de huurtoeslag ook relatief hoger.

Minimumbasishuur: het deel van de huur dat u zelf betaalt

Wanneer u met meerdere personen in een huurwoning woont, is het gezamenlijke inkomen doorslaggevend voor bepaling van de hoogte van de huurtoeslag. Via onze tool kunt u de hoogte van uw inkomen vaststellen.

Tenslotte mag uw huur niet te laag en uw huur niet te hoog zijn.

Een deel van de huur moet u altijd zelf betalen. Dit gedeelte van de huur wordt de minimumbasishuur genoemd. Hoeveel huur u zelf moet betalen hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe groter het deel van de huur dat u zelf moet betalen.