Snel uw recht op huurtoeslag berekenen!

De hoogte van uw huurtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Via de onderstaande rekentools kunt u zelf de hoogte van uw huurtoeslag berekenen. Een viertal dingen zijn van invloed, te weten uw:

De rekenwaarden verschillen per jaar. Of u recht heeft op huurtoeslag en op hoeveel huurtoeslag u recht heeft, zijn daarom ook elk jaar anders. Kies daarom eerst het jaar waarvoor u de huurtoeslag wil berekenen. De linker button is voor 2024 huurtoeslag berekenen en de rechter button voor 2023 huurtoeslag berekenen.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Huurtoeslag berekenen, hoe werkt dat?

U moet minimaal 18 jaar zijn (uitzonderingen: u bent wees of hebt een kind) om recht te kunnen hebben op huurtoeslag, maar de hoogte van de huurtoeslag is tot uw 23e levensjaar meestal lager dan daarna.

Verder daalt de hoogte van uw huurtoeslag naarmate uw inkomen stijgt.

Als u met meer dan 2 personen samenwoont, is de huurtoeslag ook relatief hoger.

Huurtoeslag wordt aangevraagd en toegekend per adres en dus niet per persoon. De aanvrager van de huurtoeslag ontvangt de vergoeding op zijn bankrekening. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de huurtoeslag eerlijk te delen met medebewoner(s).

Wat bepaalt de hoogte van de huurtoeslag?

Een deel van de huur moet u altijd zelf betalen. Dit gedeelte van de huur wordt de minimum basishuur genoemd. Hoeveel huur u zelf moet betalen hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe groter het deel van de huur dat u zelf moet betalen.

Minimumbasishuur: het deel van de huur dat u zelf betaalt

Wanneer u met meerdere personen in een huurwoning woont, is het gezamenlijke inkomen doorslaggevend voor bepaling van de hoogte van de huurtoeslag. Via onze tool kunt u de hoogte van uw inkomen vaststellen.

Tenslotte mag uw huur niet te laag en uw huur niet te hoog zijn.