Direct uw huurtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Helaas is het niet meer mogelijk om uw huurtoeslag voor het jaar 2018 via onze dienstverlening te regelen.
KLIK HIER VOOR MOGELIJKE JAREN

HUURTOESLAG STOPZETTEN 2018

Wanneer u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor huurtoeslag die in 2018 gelden, dan moet u uw huurtoeslag stopzetten. Verhuist u bijvoorbeeld naar een nieuwe woning waarin u geen recht heeft op huurtoeslag, dan zet u uw huurtoeslag stop vanaf het moment dat u op het nieuwe adres woont en ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie.

Heeft u de huurtoeslag per de 1e van de maand beƫindigd? Dan ontvangt u geen huurtoeslag meer over deze maand. Heeft u de huurtoeslag stopgezet vanaf de 2e dag van de maand of later? Dan heeft u deze gehele maand nog recht op huurtoeslag en eindigt uw recht op huurtoeslag vanaf eerste dag van de maand die op deze maand volgt.

EINDDATUM HUURTOESLAG 2018

Is uw bruto belastbare inkomen in 2018 te hoog voor recht op huurtoeslag en woont u alleen? Of is uw gezamenlijke bruto belastbare inkomen te hoog als u niet alleen woont en heeft u dan het gehele jaar samengewoond? Dan heeft u het gehele jaar geen recht op huurtoeslag en dient u de huurtoeslag per 1 januari 2018 stop te zetten.

Heeft u een nieuwe medebewoner gekregen gedurende het jaar en is uw gezamenlijke inkomen vanaf dat moment te hoog? Dan moet u de huurtoeslag stopzetten vanaf het moment dat deze persoon naar uw adres is verhuisd en is ingeschreven op dit adres in de gemeentelijke basisadministratie.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.