VOOR HET JAAR 2019 IS HET HELAAS

NIET MEER MOGELIJK OM UW HUURTOESLAG

STOP TE ZETTEN VIA ONZE DIENSTVERLENING

Helaas is het niet meer mogelijk uw huurtoeslag voor het jaar 2019 via onze dienstverlening te regelen.

HUURTOESLAG STOPZETTEN 2019

Verhuist u in 2019 naar een woning zonder recht op huurtoeslag? Dan moet u uw huurtoeslag stopzetten. Kies als einddatum de dag dat u verhuist en u ingeschreven bent op uw nieuwe adres in de gemeentelijke basisadministratie. Uw recht op huurtoeslag eindigt daarna per de eerste van de maand die daarop volgt.

Heeft u de huurtoeslag per de 1e van de maand beƫindigd? Dan ontvangt u geen huurtoeslag meer over deze maand. Heeft u de huurtoeslag stopgezet vanaf de 2e dag van de maand of later? Dan heeft u deze gehele maand nog recht op huurtoeslag en eindigt uw recht op huurtoeslag vanaf eerste dag van de maand die op deze maand volgt.

EINDDATUM HUURTOESLAG 2019

Is uw bruto belastbare inkomen in 2019 te hoog voor recht op huurtoeslag en woont u alleen? Of is uw gezamenlijke bruto belastbare inkomen te hoog als u niet alleen woont en heeft u dan het gehele jaar samengewoond? Dan heeft u het gehele jaar geen recht op huurtoeslag en dient u de huurtoeslag per 1 januari 2019 stop te zetten.

Heeft u een nieuwe medebewoner gekregen gedurende het jaar en is uw gezamenlijke inkomen vanaf dat moment te hoog? Dan moet u de huurtoeslag stopzetten vanaf het moment dat deze persoon naar uw adres is verhuisd en is ingeschreven op dit adres in de gemeentelijke basisadministratie.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.