Direct uw huurtoeslag

stopzetten voor 2020!

Zonder DigiD

KLIK HIER VOOR HET JAAR 2021 OF 2019

HUURTOESLAG STOPZETTEN 2020

Verhuist u in 2020 naar een woning zonder recht op huurtoeslag? Dan moet u uw huurtoeslag stopzetten. Kies als einddatum de dag dat u verhuist en u ingeschreven bent op uw nieuwe adres in de gemeentelijke basisadministratie. Uw recht op huurtoeslag eindigt daarna per de eerste van de maand die daarop volgt.

Heeft u de huurtoeslag per de 1e van de maand beëindigd? Dan ontvangt u geen huurtoeslag meer over deze maand. Heeft u de huurtoeslag stopgezet vanaf de 2e dag van de maand of later? Dan heeft u deze gehele maand nog recht op huurtoeslag en eindigt uw recht op huurtoeslag vanaf eerste dag van de maand die op deze maand volgt.

EINDDATUM HUURTOESLAG 2020

Is uw bruto belastbare inkomen in 2020 te hoog voor recht op huurtoeslag en woont u alleen? Of is uw gezamenlijke bruto belastbare inkomen te hoog als u niet alleen woont en heeft u dan het gehele jaar samengewoond? Dan heeft u het gehele jaar geen recht op huurtoeslag en dient u de huurtoeslag per 1 januari 2020 stop te zetten.

Heeft u een nieuwe medebewoner gekregen gedurende het jaar en is uw gezamenlijke inkomen vanaf dat moment te hoog? Dan moet u de huurtoeslag stopzetten vanaf het moment dat deze persoon naar uw adres is verhuisd en is ingeschreven op dit adres in de gemeentelijke basisadministratie.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.