Direct uw huurtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Huurtoeslag stopzetten

Wanneer u huurtoeslag ontvangt, bent u zelf verantwoordelijk veranderingen in uw persoonlijke situatie te melden aan de Belastingdienst. Zo kan uw inkomen gestegen zijn omdat u bijvoorbeeld een andere baan hebt gekregen. Verdient u daarmee meer dan het maximum? Zet dan uw huurtoeslag stop. Alle voorwaarden voor het recht op huurtoeslag vindt u via deze link.

Wanneer moet ik stopzetten?

U heeft de wettelijke verplichting om binnen 4 weken een wijziging in uw persoonlijke situatie, waardoor u niet meer voldoet aan een voorwaarde voor huurtoeslag, door te geven aan de Belastingdienst. Bent u bijvoorbeeld verhuisd naar een koopwoning en heeft u daardoor geen recht meer op huurtoeslag, dan moet binnen 4 weken na uw verhuizing zelf uw huurtoeslag stopzetten.

Moet ik terugbetalen?

De Belastingdienst berekent aan het einde van het jaar op hoeveel huurtoeslag u recht heeft gehad. Heeft u teveel ontvangen? Dan moet u het verschil terugbetalen. Heeft u te weinig huurtoeslag uitbetaald gekregen? Dan betaalt de Belastingdienst het verschil alsnog aan u uit.