Direct uw huurtoeslag

wijzigen voor 2022

Zonder DigiD!

KLIK HIER VOOR HET JAAR 2023 OF 2024

HUURTOESLAG WIJZIGEN 2022

Wanneer uw inkomen verandert omdat u bijvoorbeeld een andere baan heeft of werkeloos raakt, is het raadzaam schatting van uw inkomen voor de toeslagen wijzigen.

Kies bij een wijziging van uw inkomen altijd 1 januari 2022 als wijzigingsdatum. Voor elke toeslag is namelijk uw bruto belastbare jaarinkomen leidend, dus uw totale inkomen van 1 januari tot en met 31 december van het jaar.

Het inkomen dat u opgeeft bij de aanvraag van een toeslag is altijd een schatting op basis waarvan de toeslag als voorschot verstrekt wordt. Wanneer uw inkomensgegevens bekend zijn, na uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar, zal de Belastingdienst de definitieve hoogte van de toeslag vaststellen en een eventueel verschil met u verrekenen.

VERHUISD IN 2022?

Uw huurtoeslag wijzigt u als er iets in uw persoonlijke situatie is gewijzigd in 2022, zoals de hoogte van uw inkomen, uw gezinssamenstelling, de hoogte van uw huur of bij een verhuizing.

Kies bij een verhuizing als wijzigingsdatum de datum in 2022 vanaf wanneer u op het nieuwe adres ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie. Voor een wijziging van de hoogte van de huur kunt u de datum aanhouden vanaf wanneer deze wijziging ingaat.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.