Direct uw huurtoeslag

wijzigen voor 2023

Zonder DigiD!

KLIK HIER VOOR DE JAREN 2022 en 2024

HUURTOESLAG WIJZIGEN 2023

Wanneer uw inkomen verandert omdat u bijvoorbeeld een andere baan heeft of werkloos raakt, is het raadzaam schatting van uw inkomen voor de toeslagen wijzigen.

Kies bij een wijziging van uw inkomen altijd 1 januari 2023 als wijzigingsdatum. Voor elke toeslag is namelijk uw bruto belastbare jaarinkomen leidend, dus uw totale inkomen van 1 januari tot en met 31 december van het jaar.

Het inkomen dat u opgeeft bij de aanvraag van een toeslag is altijd een schatting op basis waarvan de toeslag als voorschot verstrekt wordt. Wanneer uw inkomensgegevens bekend zijn, na uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar, zal de Belastingdienst de definitieve hoogte van de toeslag vaststellen en een eventueel verschil met u verrekenen.

Meer informatie over het wijzigen van uw inkomen vindt u hier.

VERHUISD IN 2023?

Uw huurtoeslag wijzigt u als er iets in uw persoonlijke situatie is gewijzigd in 2023, zoals de hoogte van uw inkomen, uw gezinssamenstelling, de hoogte van uw huur of bij een verhuizing.

Kies bij een verhuizing als wijzigingsdatum de datum in 2023 vanaf wanneer u op het nieuwe adres ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie. Voor een wijziging van de hoogte van de huur kunt u de datum aanhouden vanaf wanneer deze wijziging ingaat.

De hoogte van uw huurtoeslag zal per de eerste van de maand aangepast worden door de Belastingdienst. Wanneer u halverwege de maand verhuist, dan krijgt u die maand nog de huurtoeslag van het oude adres. Vanaf de eerste dag van de volgende maand ontvangt u de huurtoeslag van het nieuwe adres.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.