Direct uw huurtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Huurtoeslag wijzigen

U heeft de wettelijke verplichting om wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die de hoogte van uw huurtoeslag beïnvloeden, binnen 4 weken te melden aan de Belastingdienst middels een wijziging. Verhuist u bijvoorbeeld naar een andere huurwoning? Geef dan de huurgegevens van deze nieuwe woning binnen vier weken door aan de Belastingdienst.

Wijzigingen tijdig doorgeven

Is er iets veranderd in uw leven? Bent u gaan samenwonen? Of bent u werkeloos geworden en is daardoor uw inkomen gedaald? Al dit soort ontwikkelingen in uw persoonlijke leven kunnen van invloed zijn op uw recht op huurtoeslag. Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingen tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst.

Moet ik terugbetalen?

Aan het einde van het jaar berekent de Belastingdienst op hoeveel huurtoeslag u over het gehele jaar recht hebt gehad. Heeft u meer huurtoeslag ontvangen dan dit totaalbedrag? Dan moet u het verschil terugbetalen. Heeft u minder huurtoeslag gehad dan waar u recht op had? Dan maakt de Belastingdienst het positieve verschil naar u over.