Via dit formulier kunt u direct uw huurtoeslag regelen (zonder DigiD)

 

Wat is Huurtoeslag?

 

Huurtoeslag of huursubsidie is een bijdrage in de huurkosten van de Nederlandse overheid aan mensen die in een relatief dure huurwoning wonen.

Niet iedereen kan huursubsidie ontvangen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel, is afhankelijk van de hoogte van uw huur, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw toetsingsinkomen.

Wanneer heb ik recht op Huurtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor huursubsidie moet de woonruimte zelfstandig van aard zijn. Kamerverhuur geeft dus geen recht op huurtoeslag.

Bovendien mag de huur, uw toetsingsinkomen en uw vermogen niet te hoog zijn.

Verder moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Op hoeveel Huurtoeslag heb ik recht?

De hoogte van uw huursubsidie hangt af van uw persoonlijke situatie zoals de hoogte van uw kale huur en uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen.

Per jaar kunt u maximaal recht hebben op € 3936 huurtoeslag.

De huursubsidie wordt in twaalf maandelijkse termijnen uitbetaald, meestal rond de twinstige dag van elke maand.