Ik deel de badkamer of keuken.
Heb ik recht op huurtoeslag?

Huurtoeslag wordt per adres aangevraagd en toegekend, niet per persoon. Of u recht heeft op huurtoeslag wanneer u een ruimte deelt, hangt dus af van uw gezamenlijke situatie. Onderstaand lichten we dit verder toe.

Start Aanvraag!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Op mijn adres wonen ook anderen

Ook wanneer u geen (echte) relatie heeft met de mensen die ook op uw adres wonen, kan het zijn dat u gezamenlijk huurtoeslag moet aanvragen. Huurtoeslag wordt namelijk per zelfstandige woonruimte aangevraagd en toegekend. In het andere tekstkader wordt toegelicht wat wordt verstaan onder een zelfstandige woonruimte.

Huurt u bijvoorbeeld een eigen slaapkamer met woonkamer en keuken, maar deelt u de badkamer ook met anderen? Of bent u bijvoorbeeld student in een studentenwoning? Dan zijn deze andere personen uw medebewoners en moet u samen huurtoeslag aanvragen. De persoon die de huurtoeslag aanvraagt, zal deze op zijn of haar bankrekening gaan ontvangen en is verantwoordelijk voor de verdeling van de huurtoeslag over de medebewoners.

Voldoet uw woning aan de voorwaarden van een zelfstandige woonruimte, maar wonen er op hetzelfde adres ook anderen die ook hun eigen zelfstandige woonruimte hebben? Dan kunt u recht hebben op huurtoeslag. Het is dan echter wel belangrijk dat uw woning als gesplitste woning bekend is bij de Belastingdienst. U kunt dit zelf melden aan de Belastingdienst door hen dit telefonisch te laten weten via 0800 – 0543.

U geeft dan aan dat op uw huisnummer ook nog anderen wonen, maar dat uw woning een zelfstandige woonruimte is. Zo worden de bewoners van de andere ruimtes in de woning op uw huisnummer niet automatisch meegeteld met uw aanvraag en kunnen zij eventueel zelf ook huurtoeslag aanvragen voor hun woning.

Voldoet uw woonruimte niet aan de voorwaarden van een zelfstandige woonruimte? Bijvoorbeeld omdat u de badkamer met anderen deelt of de keuken. Dan kunt u nog steeds recht hebben op huurtoeslag, maar dan wel met z’n allen samen.

Uw inkomens en de huur die elk van u aan de verhuurder betaalt, telt u dan bij elkaar op. Voldoet u gezamenlijk aan alle overige voorwaarden voor huurtoeslag? Dan ontvangt de aanvrager van de huurtoeslag de huursubsidie op zijn of haar bankrekening en kunt u deze onderling verdelen.

Soms kunt u ook huurtoeslag krijgen voor een onzelfstandige woning in een studentencomplex. Dat kan alleen als deze woning voor 1 juli 1997 is aangewezen voor de huurtoeslag. U kunt dit bij uw verhuurder navragen.

Zelfstandige woonruimte

Huurtoeslag kan alleen aangevraagd worden voor een zogenaamde zelfstandige woonruimte. Dit betekent dat de woning aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om recht te kunnen geven op huurtoeslag.

Een zelfstandige woonruimte heeft minimaal de volgende kenmerken:

  • De woning heeft een eigen toegangsdeur die u van binnen en van buiten zelf op slot kunt doen;
  • In de woning heeft u een eigen woon(slaap)kamer;
  • In de woning heeft u een eigen keuken met een aanrecht, een aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel;
  • In de woning heeft u een eigen toilet met waterspoeling.

Voldoet uw woning niet aan een van de voorwaarden van een zelfstandige woonruimte? Dan kunt u wellicht samen met de anderen met wie u op hetzelfde adres woont huurtoeslag aanvragen. Deelt u bijvoorbeeld de keuken of badkamer met anderen? Dan kunt u, als u gezamenlijk aan alle voorwaarden voldoet, huurtoeslag aanvragen. U telt daarvoor uw huurbedragen en inkomens bij elkaar op en bekijkt of deze gezamenlijke bedragen voldoen aan voorwaarden voor huurtoeslag.

Hiernaast wordt toegelicht aan welke voorwaarden u dan moet voldoen. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een studentenhuis, maar zoals aangegeven zijn er geen aparte regels voor studenten. Woont u met anderen op hetzelfde adres maar bent u geen student? Ook dan zijn de voorwaarden die hiernaast toegelicht worden op u van toepassing.

Ik ken mijn medebewoners niet (goed)

Soms heeft u geen echte band met de mensen met wie u bepaalde woonruimtes deelt. Voor de huurtoeslag moet u toch hun inkomen, BSN en het bedrag aan huur dat zij betalen weten. Zonder deze informatie zal uw aanvraag afgewezen worden aangezien de Belastingdienst de gemeentelijke basisadministratie raadpleegt en informatie wenst van iedereen die op het adres ingeschreven staat waarvoor u huurtoeslag aanvraagt.