Niet op tijd ingeschreven op uw nieuwe adres?

Een van de voorwaarden voor recht op huurtoeslag is dat u vanaf de ingangsdatum ingeschreven staat op het adres in de gemeentelijke basisadministratie. Vraagt u bijvoorbeeld vanaf 1 augustus huurtoeslag aan, maar staat u pas vanaf 4 augustus op dit adres geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie? Dan wordt uw aanvraag afgewezen en moet u een nieuwe aanvraag doen.
Wij leggen u graag uit hoe u voorkomt dat u hierdoor huurtoeslag misloopt.

Huurtoeslag Aanvragen

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Niet op tijd ingeschreven?

Wanneer u verhuist, moet u zich op het nieuwe adres laten registreren in de gemeentelijke basisadministratie. Bij veel gemeentes kan dit online, maar u kunt hiervoor meestal ook naar het gemeentekantoor. U heeft hiervoor uw huurcontract nodig met daarop de handtekening van de verhuurder en die van u.

Heeft u al een getekend huurcontract, maar krijgt u de sleutel pas over een tijdje? Wacht dan niet met het melden van uw aanstaande verhuizing. Zo voorkomt u dat uw aanvraag voor huurtoeslag straks wordt afgewezen omdat de gegevens nog niet verwerkt zijn.

Wat te doen?

Bent u al verhuisd, maar bent u vergeten uw inschrijving op het nieuwe adres te regelen? Doe dit dan zo snel mogelijk. De gemeente zal doorgaans echter geen verhuisdatum accepteren die in het verleden ligt. Dit betekent dat u later op het adres geregistreerd wordt dan dat u er woonde. Over deze periode kunt u geen huurtoeslag aanvragen omdat u niet op het adres geregistreerd was.

Om dit op te lossen, moet u twee dingen doen die wij graag toelichten.

Stap 1

Nadat u bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en de gemeente de verwerking van uw inschrijving aan u bevestigd heeft, vraagt u eerst huurtoeslag aan. Als ingangsdatum kiest u de datum vanaf wanneer u geregistreerd bent op het nieuwe adres.
Bent u bijvoorbeeld 1 augustus verhuisd, maar heeft de gemeente aan u bevestigd dat u per 17 augustus op het nieuwe adres geregistreerd bent? Kies dan 17 augustus als ingangsdatum van de huurtoeslag om te voorkomen dat uw aanvraag afgewezen wordt.

De Belastingdienst zal uw aanvraag nu beoordelen en als u ook aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag voldoet, volgt een beschikking de huurtoeslag toe te kennen per de opgegeven ingangsdatum. In dit voorbeeld is de ingangsdatum van de huurtoeslag daarmee 17 augustus. Aangezien nooit over een deel van een maand huurtoeslag ontvangen kan worden, zal de huurtoeslag ingaan per 1 september. In dit voorbeeld wordt dus geen huurtoeslag over de maand augustus toegekend, terwijl hier wel recht op was geweest als de inschrijving op tijd was gedaan en per 1 augustus was geweest.

Er kan nu bezwaar gemaakt worden tegen deze beslissing om de huurtoeslag per 1 september toe te kennen. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we u uit in stap 2.

Stap 2

Nadat u de beschikking heeft ontvangen waarin de Belastingdienst uw recht op huurtoeslag formeel heeft vastgesteld, kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. In uw bezwaar geeft u aan dat u het niet eens bent met de ingangsdatum omdat u al eerder op het adres woonde, ook al was u toen nog niet op het adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

In ons voorbeeld is de huurtoeslag per 1 september toegekend, terwijl de verhuizing per 1 augustus was. In dat geval zou u bezwaar maken tegen de beslissing de huurtoeslag per 1 september 2018 toe te kennen en verzoeken de huurtoeslag per 1 augustus toe te kennen omdat u vanaf die datum toegang had tot de woning.

Hiervoor is het belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijs stuurt aan de Belastingdienst dat u al vanaf deze datum toegang had tot de woning. Alleen een huurcontract is in deze niet voldoende. Aan te raden is minimaal het volgende op te sturen:

  • Een kopie van het huurcontract;
  • Een kopie van uw bankafschrift waaruit blijkt dat u over deze maand of maanden al huur betaalde;
  • Een kopie van een contract met een andere partij, bijvoorbeeld uw energieleverancier of uw telecomprovider waaruit blijkt dat zij u al op uw adres leverden in de maand(en) waarvoor u geen huurtoeslag hebt gekregen. Hoe meer contracten van leveranciers u bijvoegt, hoe groter de kans dat uw bezwaar wordt toegekend.

U kunt deze documenten met een brief, waarin u aangeeft bezwaar te maken de huurtoeslag niet per uw verhuisdatum toe te kennen en uw persoonsgegevens, sturen naar het onderstaande adres:

Belastingdienst Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

U wordt daarna verder geïnformeerd door de Belastingdienst.