Inkomensgrens Huurtoeslag: Hoeveel inkomen mag ik hebben?

Hoe hoog mag uw inkomen zijn om recht te hebben op huurtoeslag? Dat hangt af het jaar waarvoor u huurtoeslag aanvraagt, de hoogte van uw huur en de hoogte van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner en/of medebewoners.

Dit (gezamenlijke) inkomen dat bepaalt of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel dan, wordt uw bruto belastbare inkomen genoemd.

Vanaf 2020 zijn de regels voor het maximale inkomen veranderd. Er was niet langer een vast maximumbedrag, dit werd flexibel afhankelijk van de hoogte van uw huur en uw gezinssituatie.

Hierdoor worden dus geen jaarlijkse maxima meer gepubliceerd. Onderstaand wordt verder uitgelegd hoe de inkomensgrens huurtoeslag nu individueel bepaald wordt.

Huurtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wat is bruto belastbaar inkomen?

Bij de vaststelling van uw individuele inkomensgrens huurtoeslag kijkt de Belastingdienst naar uw bruto belastbare inkomen. Bruto betekent voor de aftrek van belastingen en premies. Het bedrag dat op uw bankrekening wordt bijgeschreven is het nettobedrag. Dit is het bedrag dat u overhoudt nadat van uw bruto inkomen belasting en premies zijn afgetrokken. Uw werkgever of uitkeringsinstantie draagt dit af aan de overheid.

Uw bruto belastbaar inkomen vindt u op uw loonstroken of jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Voor hulp bij het bepalen van uw bruto inkomen klikt u hier.

 

Inkomen Toeslagpartner

Heeft u een echtgenoot of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Maar er zijn meer situaties die ervoor zorgen dat u elkaars toeslagpartner wordt, bijvoorbeeld wanneer u samen een kind heeft.

Wilt u weten of u een toeslagpartner heeft? Klik dan op de link.

Het inkomen van uw toeslagpartner telt mee bij de bepaling van de hoogte van uw huurtoeslag.

Inkomen Medebewoner(s)

Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont en op uw adres ingeschreven staat bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders zijn die bij u woont.

Een medebewoner telt alleen voor de huurtoeslag mee, niet voor de zorgtoeslag.

Is iemand uw toeslagpartner? Dan kan die persoon niet ook uw medebewoner zijn. Het inkomen zou dan namelijk dubbel meegerekend worden.

Inkomen onderhuurders

Een onderhuurder is iemand die een deel van uw woning van u huurt, bijvoorbeeld een kamer. Meer over onderhuur leest op u op deze pagina.

Van belang is dat u de afspraken over de huurbetaling en de ingangsdatum op papier hebt staan en hebt doorgegeven aan de Belastingdienst.

Dan telt een onderhuurder niet mee bij de berekening van de huurtoeslag.

 

Inkomen inwonend kind

Het inkomen van een inwonend kind kan ook meetellen voor de huurtoeslag. Afhankelijk van hoe oud uw inwonende kind is, telt een deel van zijn of haar bruto belastbare jaarinkomen mee voor uw huurtoeslag. Aan de andere kant van de pagina ziet u een overzicht van het vrijgestelde inkomen. Dit is het deel van het inkomen van kinderen jonger dan 23 jaar dat niet meetelt.

Alles wat uw kind meer verdient, wordt wel meegeteld voor de hoogte van uw huurtoeslag.

Studiefinanciering is overigens geen inkomen dat meetelt.

Inkomen inwonend kind

In 2024 is er voor kinderen jonger dan 23 jaar een vrijstelling van € 5.970.

In 2023 is er voor kinderen jonger dan 23 jaar een vrijstelling van € 5.432.

In 2022 is er voor kinderen jonger dan 23 jaar een vrijstelling van € 5.110.

Heeft u een inwonend kind dat op 1 januari nog geen 23 jaar was? Dan telt het vrijstellingsbedrag niet mee voor het gezamenlijke bruto belastbare inkomen. Alles wat uw kind meer verdient dan dit bedrag telt wel mee.

 

2022, 2021 en 2020

Ik woon alleen:

In 2020 veranderden de regels. Deze veranderde regels zijn nog steeds geldig in 2024. Een maximaal inkomen is niet langer van toepassing. Een absolute vaste inkomensgrens huurtoeslag bestaat dus niet meer. Dit betekent echter niet dat er bij elk inkomen recht bestaat op huurtoeslag. Het extreme afkappunt dat in 2019 en de jaren ervoor gehanteerd werd, verdwijnt wel.

Wat wordt hier nu precies mee bedoeld? In 2019 kon het zijn dat wanneer uw inkomen een paar euro onder de maximale huurgrens lag, u recht had op huurtoeslag. Dit kon vele honderden, maar ook duizenden euro’s over een geheel jaar zijn. Wanneer uw inkomen echter iets steeg, soms maar een paar tientjes, en daarmee boven de maximumgrens uitkwam, verdween het recht op huurtoeslag volledig. Dit leverde een onwenselijke situatie op. Iets meer werken en iets meer inkomen kon zo leiden tot een groot verlies van huurtoeslag. Het hogere bruto inkomen, leidde dan tot een lager besteedbaar netto inkomen.

Vanaf 2020 wordt de huurtoeslag daarom langzaam afgebouwd naarmate uw inkomen stijgt. Een rigoureus afkappunt verdwijnt hiermee. Een iets hoger inkomen leidt zo tot een steeds iets lagere huurtoeslag. Het kan dus nog steeds zijn dat uw inkomen te hoog is voor recht op huurtoeslag. Het idee hierachter is dat het moet lonen om meer te gaan werken en verdienen.

Ik woon met anderen:

In 2020 veranderden de regels. Deze veranderde regels zijn nog steeds geldig in 2024. Een maximaal inkomen is niet langer van toepassing. Een absolute vaste inkomensgrens huurtoeslag bestaat niet meer. Dit betekent echter niet dat er bij elk inkomen recht bestaat op huurtoeslag. Het extreme afkappunt dat in 2019 en de jaren ervoor gehanteerd werd, verdwijnt wel.

Wat wordt hier nu precies mee bedoeld? In 2019 kon het zijn dat wanneer uw inkomen een paar euro onder de maximale huurgrens lag, u recht had op huurtoeslag. Dit kon vele honderden, maar ook duizenden euro’s over een geheel jaar zijn. Wanneer uw inkomen echter iets steeg, soms maar een paar tientjes, en daarmee boven de maximumgrens uitkwam, verdween het recht op huurtoeslag volledig. Dit leverde een onwenselijke situatie op. Iets meer werken en iets meer inkomen kon zo leiden tot een groot verlies van huurtoeslag. Het hogere bruto inkomen, leidde dan tot een lager besteedbaar netto inkomen.

Vanaf 2020 wordt de huurtoeslag daarom langzaam afgebouwd naarmate uw inkomen stijgt. Een rigoureus afkappunt verdwijnt hiermee. Een iets hoger inkomen leidt zo tot een steeds iets lagere huurtoeslag. Het kan dus nog steeds zijn dat uw inkomen te hoog is voor recht op huurtoeslag. Het idee hierachter is dat het moet lonen om meer te gaan werken en verdienen.

2019

Ik woon alleen in 2019:

Inkomensgrens huurtoeslag

Heeft u geen toeslagpartner en geen medebewoners en heeft u op 1 januari 2019 de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Uw bruto belastbare inkomen over het gehele jaar 2019 mag dan niet hoger zijn dan € 22.700 om huurtoeslag te kunnen ontvangen. Dit is de inkomensgrens huurtoeslag. Heeft u per 1 januari 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of bent u ouder? Dan mag uw bruto belastbare inkomen over geheel 2019 niet hoger zijn dan € 22.675.

Studiefinanciering is geen inkomen dat wordt meegerekend voor de hoogte van uw bruto belastbare inkomen, maar loon dat u verdient bij een werkgever of uw uitkering wel. Ook uw pensioen is inkomen dat meetelt.

Het inkomen wordt gemeten over het gehele jaar waarin u de toeslag wil ontvangen, ook als u niet het gehele jaar de toeslag zal ontvangen.

Is uw jaarinkomen lager dan het gestelde maximum jaarinkomen, dan kunt u over het gehele jaar de toeslag aanvragen.

Als u jaarinkomen hoger is dan het gestelde maximum jaarinkomen, dan heeft u het gehele jaar geen recht op de toeslag. Ook niet als u bijvoorbeeld uw baan kwijtraakt en een deel van het jaar een lager inkomen hebt dan de rest van het jaar.

Maximaal inkomen huurtoeslag eenpersoonshuishouden: € 22.700 (jonger dan AOW-leeftijd) of € 22.675 (ouder dan AOW-leeftijd).

Ik woon met anderen in 2019:

Inkomensgrens huurtoeslag

Heeft u wel een toeslagpartner en/of medebewoner(s) en wilt u in 2019 huurtoeslag ontvangen? Dan mag uw gezamenlijke bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn dan € 30.825 wanneer niemand van uw huishouden op 1 januari 2019 de AOW-leeftijd heeft bereikt of ouder is. Dit si de inkomensgrens huurtoeslag. Bent u of een ander lid van uw huishouden op 1 januari 209 de AOW-gerechtigd? Dan mag uw gezamenlijke bruto belastbare jaarinkomen maximaal € 30.800 zijn.

Voor de bepaling van de hoogte van de huurtoeslag worden alle inkomens bij elkaar opgeteld:

 1. Uw inkomen
 2. Het inkomen van uw Toeslagpartner (als u die heeft)
 3. Het inkomen van uw Medebewoner(s) (als u die heeft)

Het inkomen wordt gemeten over het gehele jaar waarin u de toeslag wil ontvangen, ook als u niet het gehele jaar de toeslag zal ontvangen. Is uw jaarinkomen lager dan het gestelde maximum jaarinkomen, dan kunt u over het gehele jaar de toeslag aanvragen. Als u jaarinkomen hoger is dan het gestelde maximum jaarinkomen, dan heeft u het gehele jaar geen recht op de toeslag. Ook niet als u bijvoorbeeld uw baan kwijtraakt en een deel van het jaar een lager inkomen hebt dan de rest van het jaar.

Maximaal inkomen huurtoeslag meerpersoonshuishouden waarvan niemand de AOW-leeftijd heeft bereikt: € 30.825.

Maximaal inkomen huurtoeslag meerpersoonshuishouden waarvan minstens 1 persoon de AOW-leeftijd heeft bereikt: € 30.800.

2018

Ik woon alleen in 2018:

Inkomensgrens huurtoeslag

Heeft u geen toeslagpartner en geen medebewoners en wil u in 2018 huurtoeslag ontvangen? Dan mag uw bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn dan € 22.400 als u op 1 januari 2018 jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is de inkomensgrens huurtoeslag. Heeft u per 1 januari 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan mag uw bruto belastbare inkomen over geheel 2018 niet hoger zijn dan € 22.375 .

Studiefinanciering is geen inkomen dat wordt meegerekend voor de hoogte van uw bruto belastbare inkomen, maar loon dat u verdient bij een werkgever of uw uitkering wel.

Het inkomen wordt gemeten over het gehele jaar waarin u de toeslag wil ontvangen, ook als u niet het gehele jaar de toeslag zal ontvangen. Is uw jaarinkomen lager dan het gestelde maximum jaarinkomen, dan kunt u over het gehele jaar de toeslag aanvragen. Als u jaarinkomen hoger is dan het gestelde maximum jaarinkomen, dan heeft u het gehele jaar geen recht op de toeslag. Ook niet als u bijvoorbeeld uw baan kwijtraakt en een deel van het jaar een lager inkomen hebt dan de rest van het jaar.

Maximaal inkomen huurtoeslag eenpersoonshuishouden: € 22.400 (jonger dan AOW-leeftijd) of € 22.375 (ouder dan AOW-leeftijd).

Ik woon met anderen in 2018:

Inkomensgrens huurtoeslag

Heeft u wel een toeslagpartner en/of medebewoner(s) en wilt u in 2018 huurtoeslag ontvangen? Dan mag uw gezamenlijke bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn dan € 30.400. dit is de inkomensgrens huurtoeslag.

Voor de bepaling van de hoogte van de huurtoeslag worden alle inkomens bij elkaar opgeteld:

 1. Uw inkomen
 2. Het inkomen van uw Toeslagpartner (als u die heeft)
 3. Het inkomen van uw Medebewoner(s) (als u die heeft)

Het inkomen wordt gemeten over het gehele jaar waarin u de toeslag wil ontvangen, ook als u niet het gehele jaar de toeslag zal ontvangen. Is uw jaarinkomen lager dan het gestelde maximum jaarinkomen, dan kunt u over het gehele jaar de toeslag aanvragen. Als u jaarinkomen hoger is dan het gestelde maximum jaarinkomen, dan heeft u het gehele jaar geen recht op de toeslag. Ook niet als u bijvoorbeeld uw baan kwijtraakt en een deel van het jaar een lager inkomen hebt dan de rest van het jaar.

Maximaal inkomen huurtoeslag meerpersoonshuishouden: € 30.400.

2017

Ik woon alleen in 2017:

Inkomensgrens huurtoeslag

Heeft u geen toeslagpartner en geen medebewoners en wil u in 2017 huurtoeslag ontvangen? Dan mag uw bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn dan € 22.200.

Studiefinanciering is geen inkomen dat wordt meegerekend voor de hoogte van uw bruto belastbare inkomen, maar loon dat u verdient bij een werkgever of uw uitkering wel.

Maximaal inkomen huurtoeslag eenpersoonshuishouden: € 22.200.

Ik woon met anderen in 2017:

Inkomensgrens huurtoeslag

Heeft u wel een toeslagpartner en/of medebewoner(s) en wilt u in 2017 huurtoeslag ontvangen? Dan mag uw gezamenlijke bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn dan € 30.150 of € 30.175 (wanneer meer dan de helft van dit inkomen voor rekening komt van iemand die op 1 januari 2017 ouder is dan de AOW-leeftijd).

Voor de bepaling van de hoogte van de huurtoeslag worden alle inkomens bij elkaar opgeteld:

 1. Uw inkomen
 2. Het inkomen van uw Toeslagpartner (als u die heeft)
 3. Het inkomen van uw Medebewoner(s) (als u die heeft)

Maximaal inkomen huurtoeslag meerpersoonshuishouden: € 30.150 of € 30.175 (AOW)

2016

Ik woonde alleen in 2016:

Inkomensgrens huurtoeslag

Heeft u geen toeslagpartner en geen medebewoners en wil u in 2016 huurtoeslag ontvangen? Dan mag uw bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn dan € 22.100.

Studiefinanciering is geen inkomen dat wordt meegerekend voor de hoogte van uw bruto belastbare inkomen, maar loon dat u verdient bij een werkgever of uw uitkering wel.

Maximaal inkomen huurtoeslag eenpersoonshuishouden: € 22.100.

Ik woonde met anderen in 2016:

Inkomensgrens huurtoeslag

Heeft u wel een toeslagpartner en/of medebewoner(s) en wilt u in 2016 huurtoeslag ontvangen? Dan mag uw gezamenlijke bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn dan € 30.000 of € 30.050 (wanneer meer dan de helft van dit inkomen voor rekening komt van iemand die op 1 januari 2016 ouder was dan de AOW-leeftijd). Dit is de inkomensgrens huurtoeslag.

Voor de bepaling van de hoogte van de huurtoeslag worden alle inkomens bij elkaar opgeteld:

 1. Uw inkomen
 2. Het inkomen van uw Toeslagpartner (als u die heeft)
 3. Het inkomen van uw Medebewoner(s) (als u die heeft)

Maximaal inkomen huurtoeslag meerpersoonshuishouden: € 30.000 of € 30.050 (AOW).

2015

Ik woonde alleen in 2015:

inkomensgrens huurtoeslag

Had u geen toeslagpartner en geen medebewoners en wilt u met terugwerkende kracht huurtoeslag over 2015 ontvangen? Dan mag uw bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn geweest dan € 21.950. Dit is de inkomensgrens huurtoeslag.

Studiefinanciering is geen inkomen dat wordt meegerekend voor de hoogte van uw bruto belastbare inkomen, maar loon dat verdiende bij een werkgever of een uitkering wel.

Maximaal inkomen huurtoeslag eenpersoonshuishouden: € 21.950.

Ik woonde met anderen in 2015:

inkomensgrens huurtoeslag

Had u wel een toeslagpartner en/of medebewoner(s) wilt u met terugwerkende kracht huurtoeslag over 2015 ontvangen? Dan mag uw gezamenlijke bruto belastbare inkomen over het gehele jaar niet hoger zijn geweest dan € 29.800. Dit is de inkomensgrens huurtoeslag.

Voor de bepaling van de hoogte van de huurtoeslag worden alle inkomens bij elkaar opgeteld:

 1. Uw inkomen
 2. Het inkomen van uw Toeslagpartner (als u die heeft)
 3. Het inkomen van uw Medebewoner(s) (als u die heeft)

Maximaal inkomen huurtoeslag meerpersoonshuishouden: € 29.800.