Direct uw kinderopvangtoeslag regelen zonder DigiD!

Klik hier voor het jaar 2024
Kinderopvangtoeslag kan maximaal met 3 maanden terugwerkende kracht aangevraagd worden.
Het is daarom niet meer mogelijk om voor het jaar 2023 via onze dienstverlening kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Kinderopvangtoeslag in 2023

Kinderopvangtoeslag is in 2023 een bijdrage in de kosten van de opvang van uw kind(eren). Niet iedereen kan kinderopvangtoeslag ontvangen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en op hoeveel, is onder andere afhankelijk van de mate waarin u de financiële verantwoordelijkheid draagt voor het kind. Ook uw inkomen en uw dagelijkse bezigheden zijn van invloed. Zo moet u, en uw eventuele toeslagpartner, werken of een traject naar werk volgen, studeren of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen.

2023 en kinderopvangtoeslag

Om in 2023 in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet het kindercentrum of gastouderbureau waar uw kind opgevangen wordt een registratie hebben. Ook heeft u een schriftelijke overeenkomst met de opvang nodig.

Verder is het belangrijk dat financieel verantwoordelijk bent voor het kind. Dat het kind op uw woonadres ingeschreven is. En dat het kind nog niet naar  het voortgezet onderwijs gaat. Ook moet u zelf de kosten van de  kinderopvang betalen.

Verder moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Voor vluchtelingen uit de Oekraïne geldt een tijdelijke uitzondering.

Staat uw vraag er niet bij?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.