Direct uw kinderopvangtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een financiële bijdrage aan ouders en verzorgers voor de kosten van de opvang van hun kind(eren). Kinderopvangtoeslag is alleen bedoeld voor kinderen die nog niet naar de middelbare school gaan. De opvang kan dan de hele dag zijn, zoals bij baby’s en peuters op een kinderdagverblijf of bij een gastouder of opvang voor en na schooltijden bij kinderen die al naar de basisschool gaan, de zogenaamde buitenschoolse opvang of BSO.

Tijdig aanvragen

Andere toeslagen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag kunt u met terugwerkende kracht tot de eerste dag van het huidige jaar aanvragen. En tot 1 september zelfs nog voor het jaar ervoor. Maar voor kinderopvangtoeslag gelden andere regels, die moet u binnen 3 maanden aanvragen, anders vervalt het recht op toeslag over die maanden. Dit betekent dat u kinderopvangtoeslag over de maand januari uiterlijk 30 april aangevraagd moet hebben. Zorg dus dat u op tijd kinderopvangtoeslag aanvraagt zodat u geen toeslag misloopt.

Welke regels zijn er?

Om kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werk hebben of een traject naar werk volgen, studeren of een inburgeringscursus volgen. Het maximaal aantal uur waarover u kinderopvangtoeslag kunt ontvangen, hangt samen met het aantal uur dat u werkt. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal uren van degene die het minst werkt van u en uw eventuele toeslagpartner.