Direct uw kinderopvangtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Kinderopvangtoeslag wijzigen 2022

U heeft de wettelijke verplichting om wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die de hoogte van uw kinderopvangtoeslag beïnvloeden, binnen 4 weken te melden aan de Belastingdienst middels een wijziging. Raakt u bijvoorbeeld werkeloos en heeft u tijdelijk lagere inkomsten, geef uw veranderde inkomen dan binnen vier weken door aan de Belastingdienst.

Wijzigingen tijdig doorgeven

Is er iets veranderd in uw leven? Bent u gaan samenwonen? Of gaat uw kind meer of minder uren naar de opvang? Al dit soort ontwikkelingen in uw persoonlijke leven kunnen van invloed zijn op uw recht op kinderopvangtoeslag. Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingen tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst.

Gestopt met werken

Werkt u niet langer omdat u uw baan hebt opgezegd of werkloos geworden bent? Dan heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte om het maximale recht op kinderopvangtoeslag vast te stellen. Is dit aantal uren anders omdat u daarvoor meer uren werkte, dan moet u dit wijzigen bij de Belastingdienst.