Direct uw kinderopvangtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de opvang van uw kind(eren). Niet iedereen kan kinderopvangtoeslag ontvangen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel, is onder andere afhankelijk van de mate waarin u de financiële verantwoordelijkheid draagt voor het kind en uw dagelijkse bezigheden. Zo moet u, en uw eventuele toeslagpartner, werken of een traject naar werk volgen, studeren of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen.

Wanneer heb ik recht op Kinderopvangtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet het kindercentrum of gastouderbureau geregistreerd zijn. Bovendien moet u een schriftelijke overeenkomst met hen hebben voor de opvang van uw kind(eren). U bent financieel verantwoordelijk voor het kind, het kind staat op uw woonadres ingeschreven en zit nog niet op het voortgezet onderwijs en u betaalt de kosten voor de kinderopvang. Verder moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Op hoeveel Kinderopvangtoeslag heb ik recht?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals de hoogte van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen en het aantal kinderen uit uw gezin dat naar de opvang gaat. Per kind kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag ontvangen. Ook is er een maximum uurtarief van toepassing. Verder moet u de kinderopvangtoeslag aanvragen binnen drie maanden na het moment dat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Daarna ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks de kinderopvangtoeslag op uw bankrekening.