Direct uw kinderopvangtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de opvang van uw kind(eren). Niet iedereen kan kinderopvangtoeslag ontvangen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel, is onder andere afhankelijk van de mate waarin u de financiële verantwoordelijkheid draagt voor het kind en uw dagelijkse bezigheden. Zo moet u, en uw eventuele toeslagpartner, werken of een traject naar werk volgen, studeren of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen. Alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag vindt u hier.

Wanneer heb ik recht op Kinderopvangtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet het kindercentrum of gastouderbureau geregistreerd zijn. Bovendien moet u een schriftelijke overeenkomst met hen hebben voor de opvang van uw kind(eren). U bent financieel verantwoordelijk voor het kind, het kind staat op uw woonadres ingeschreven en zit nog niet op het voortgezet onderwijs en u betaalt de kosten voor de kinderopvang. Verder moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Voor vluchtelingen uit de Oekraïne zijn tijdelijke ruimere regels van toepassing.

Staat uw vraag er niet bij?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.