Heb ik recht op kinderopvangtoeslag met een tijdelijke WLZ-beschikking?

In 2023 veranderen de regels voor de kinderopvangtoeslag voor ouders die tijdelijk intensieve zorg nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege een fysieke beperking of een psychische aandoening. Wanneer u hiervoor een tijdelijke WLZ-beschikking (Wet Langdurige Zorg) heeft aangevraagd en ontvangen, bestaat er mogelijk (nog steeds) recht op kinderopvangtoeslag. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Onderstaand leggen we dit graag verder uit.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Wat is een WLZ-beschikking?

De Wet Langdurige Zorg, afgekort WLZ, regelt zorg voor mensen die intensieve zorg nodig hebben met een verblijf in een instelling of thuis. U kunt hierbij denken aan een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Maar het kan ook zijn dat u ervoor kiest om thuis verzorgd te worden.

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
  • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
  • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Wanneer u recht heeft op zorg vanuit de WLZ, ontvangt u van het CIZ een indicatiebesluit.

Recht op kinderopvangtoeslag

Vanaf 1 januari 2021 is de Verzamelwet kinderopvang aangepast. Vanaf dat moment kregen gezinnen waarvan een ouder werkt en de andere ouder een permanente indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) recht op kinderopvangtoeslag.

Vanaf 1 januari 2023 wordt deze regelgeving verder aangepast en bestaat er ook recht op kinderopvangtoeslag wanneer de niet-werkende ouder een tijdelijke beschikking wet langdurige zorg heeft.

Belangrijk is dus in beide gevallen dat er een andere ouder is die werkt. Bent u alleenstaand en heeft een (tijdelijke) WLZ-beschikking, dan bestaat er geen recht op kinderopvangtoeslag. U kunt dan bij uw gemeente informeren welke financiële ondersteuning zij u kunnen bieden.