Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor huurtoeslag?

Huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in uw huurkosten. Niet iedereeen die in een huurwoning woont, komt echter in aanmerking voor huurtoeslag. Het is bedoeld voor mensen die zonder deze financiële steun van de overheid anders moeilijk zouden rondkomen. Onderstaand vindt u meer informatie aan welke voorwaarden u moet voldoen voor recht op huurtoeslag.

Huurtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

1. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

Om huurtoeslag te kunnen krijgen moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Ook personen met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen recht hebben op huurtoeslag. Voor uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) geldt dit ook. Landen die, naast Nederland, tot de EER behoren zijn:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken (zonder Faeröer en Groenland)
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk (ook: Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique en Réunion)
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Italië,
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal (ook: Azoren en Madeira)
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje (ook: Balearen en Canarische Eilanden)
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië & Noord-Ierland
 • Zweden
 • Zwitserland

Personen die in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning voor Nederland die uitgegeven is door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) kunnen ook recht hebben op huurtoeslag. Dat recht bestaat zolang u in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning.

Wanneer uw verblijfsvergunning verlopen is, hebt u enkel recht wanneer u op tijd verlenging van uw verblijfsvergunning heeft aangevraagd of reeds huurtoeslag ontving toen uw verblijfsvergunning nog wel geldig was.

2. U bent 18 jaar of ouder

In drie bijzondere gevallen kunt u ook huurtoeslag krijgen wanneer u jonger bent dan 18 jaar:

 • Uw ouders zijn beiden overleden;
 • U bent getrouwd of geregistreerd partner (geweest);
 • U hebt een kind.

3. U huurt een zelfstandige woonruimte in Nederland

Huurtoeslag wordt per adres aangevraagd en toegekend, niet per persoon. Klik hier als u wil weten of u medebewoners heeft.

U kunt alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte. Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn:

 • een eigen woon(slaap)kamer
 • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
 • een eigen toilet met waterspoeling

De zelfstandige woonruimte moet een permanent karakter hebben. Dit betekent dat het geen tijdelijke woonruimte mag zijn, zoals een loods of een woonkeet.

Deelt u de badkamer en/of keuken met anderen? Dan zijn deze personen uw medebewoners.

Verder worden woonboten niet gezien als een zelfstandige woonruimte, omdat de opgang naar de woonruimte een bewegende verbinding is tussen de wal en de woning. Het feit dat de woonboot niet vastzit aan een solide ondergrond, maar met het water meebeweegt, maakt ook dat de woonboot niet als zelfstandige woonruimte gezien kan worden.

De huur mag niet te hoog zijn, want dan kunt u geen huurtoeslag aanvragen. De huurgrens is afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager. Onder 23 jaar is dat voor 2022 € 442,46  en voor 2021 geldt dezelfde maximale huur van € 442,46, en boven de 23 jaar is dat € 763,47 in 2022 en € 752,33 in 2021. Het maakt daarbij niet uit of u huurt van een particulier of woningbouwvereniging.

De huurprijs wordt bepaald door de kale huur plus servicekosten, die elk voor maximaal € 12 meetellen. Servicekosten bestaan uit:

1. Energiekosten voor algemene ruimtes (niet uw eigen woning)
2. Schoonmaakkosten voor algemene ruimtes (niet uw eigen woning)
3. Huismeesterkosten
4. Kapitaal- en onderhoudskosten

4. U staat ingeschreven op het adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt

Enkel wanneer officieel aantoonbaar is, middels een inschrijving in het gemeentelijk register, dat u en een eventuele toeslagpartner of medebewoner(s) op het adres wonen waarvoor u huurtoeslag aanvraagt, kunt u recht hebben op een financiële tegemoetkoming in de vorm van huurtoeslag. Heeft u zich te laat ingeschreven op het nieuwe adres? We leggen u graag uit hoe kunt voorkomen dat u hierdoor huurtoeslag misloopt. 

5. Uw huur en (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog

Huurtoeslag is bedoeld om mensen met een klein inkomen financieel tegemoet te komen in hun huurlasten. U heeft geen recht op deze tegemoetkoming wanneer u teveel verdient of de huurprijs te hoog is. Ook uw vermogen mag niet te hoog zijn. Meer informatie over de inkomensgrens huurtoeslag vindt u hier.