Waar vind ik mijn BSN?

Voor het aanvragen van een toeslag heeft u uw BSN nodig. BSN is de afkorting van Burgerservicenummer, het oude sofinummer. Het BSN is een uniek persoonsnummer voor iedereen die in Nederland ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Het BSN heeft een aantal kenmerken:

Een BSN bestaat uit 9 cijfers.
Een BSN bevat geen letters;
Een BSN kan beginnen met het cijfer 0 (nul).

U vindt uw BSN op uw loonstrook of jaaropgave, die u van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenuitvoerder krijgt. Uw BSN staat ook in uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

BSN in uw Paspoort

Bij paspoorten die vanaf 2014 worden uitgegeven, staat het BSN op de achterkant van de houderpagina.

Dat is de harde pagina aan het begin van uw paspoort, waar aan de andere kant uw foto op staat. Uw BSN staat onder de tekst: Persoonsnummer/ Personal No / Identifiant personnel:

BSN op paspoort van voor 2014

Bij paspoorten die voor 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de voorzijde van de harde pagina van uw paspoort.

U vindt uw BSN rechts van uw foto, onder de roze tekstbalk waarin staat: Persoonsnummer / Personal No / No Personnel:

Paspoort uitgegeven voor 2014

BSN in uw Identiteitskaart

Op identiteitskaarten die vanaf 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de achterkant van de kaart.

U vindt uw BSN rechtsboven, onder de tekstbalk waarin staat: Persoonsnummer.

Identiteitskaart uitgegeven vanaf 2014

Op identiteitskaarten die voor 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de voorzijde.

U vindt uw BSN aan de linkerkant van uw foto, onder de roze tekstbalk waarin staat: Persoonsnummer.

Identiteitskaart uitgegeven voor 2014

BSN op uw rijbewijs

Op Nederlandse rijbewijzen staat uw BSN staat op de achterzijde, linksboven.

Nieuw rijbewijs

Op oudere rijbewijzen staat uw BSN ook op de achterkant, linksboven.

Rijbewijs oud

Nog oudere rijbewijzen waren van papier gemaakt, daarop stond het BSN op de voorzijde, waarop ook de foto staat.

U kunt uw BSN ook opvragen bij de balie van Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. U dient dan een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.