Wanneer is iemand niet langer mijn toeslagpartner?

Wanneer u trouwt wordt de persoon met uw getrouwd bent automatisch uw toeslagpartner. Hetzelfde geldt voor de persoon met wie u samenwoont en waarmee u een samenlevingscontract afsluit of een kind krijgt.

In uw levenssituatie kan echter iets veranderen waardoor iemand niet langer uw toeslagpartner is. Bijvoorbeeld wanneer u gaat scheiden of niet langer met elkaar samenwoont. In de tekst hieronder leggen we u graag uit wanneer u geen toeslagpartner meer heeft.

Wilt u weten of u nu een toeslagpartner heeft, klik dan op de link.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Trouwen en Scheiden

Is uw toeslagpartner uw echtgenoot of echtgenote of de persoon met uw een geregistreerd partnerschap heeft gesloten? Uw situatie verandert dan als u gaat scheiden of uit elkaar gaat. U bent niet meer elkaars toeslagpartner als u aan beide van de onderstaande twee voorwaarden voldoet:

  1. U of uw toeslagpartner is verhuisd naar een anders adres en in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven op dit nieuwe adres.
  2. Daarnaast moet ook een van de volgende situaties van toepassing zijn

– U heeft een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechtbank

– U heeft een verzoek tot beëindiging van uw geregistreerd partnerschap ingediend bij de rechtbank, een notaris of een                   advocaat

– U heeft uw samenlevingscontract laten ontbinden

Gaat u scheiden of uit elkaar, maar verhuist u of uw ex-partner niet? Dan blijft u elkaars toeslagpartner. Dit is ook het geval als een van u beiden (tijdelijk) ergens anders gaat wonen, maar nog steeds staat ingeschreven op hetzelfde adres.

Uitzondering huurtoeslag bij verhuizing

Wonen uw (ex)-partner en u niet langer op hetzelfde adres, maar is uw huwelijk of samenlevingscontract formeel nog niet ontbonden? Voor de huurtoeslag maakt dit niet uit.

Wanneer u en uw (ex)-partner niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie, dan wordt het inkomen van uw aanstaande (ex)partner niet meegeteld voor de huurtoeslag.

Formeel heeft u dan dus nog wel een toeslagpartner zolang de scheiding nog niet definitief is, maar dit heeft dan dus geen effect meer op uw recht en de hoogte van uw huurtoeslag.

Verhuizen

Een toeslagpartner hoeft geen echtgenoot of geregistreerd partner te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook de persoon zijn met wie u samen een kind heeft of de persoon die u als partner geregistreerd heeft op uw pensioenovereenkomst. In dat geval bent u niet meer elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat niet langer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

De datum welke in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staat als verhuisdatum is de datum waarop u niet langer elkaars toeslagpartner bent.

Heeft u bijvoorbeeld samen met iemand een kind, zonder dat u getrouwd bent of uw partnerschap geregistreerd heeft? Dan bent u niet langer elkaars toeslagpartner wanneer een van u beiden verhuist en u niet langer op hetzelfde adres woont. Wanneer u nooit samen op hetzelfde adres ingeschreven bent geweest in de gemeentelijke basisadministratie, dan  is de moeder of vader van uw kind ook nooit uw toeslagpartner geweest, ook al heeft u wel samen een kind.

Verhuizing naar een verpleeghuis

Staat uw toeslagpartner wel ingeschreven op uw woonadres, maar woont uw toeslagpartner langer dan 1 jaar in een verpleeghuis?

Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een beoordeling of het inkomen van uw toeslagpartner nog langer mee moet tellen voor de hoogte va uw huurtoeslag.

U kunt dit verzoek doen tot het moment dat u een definitieve berekening van uw huurtoeslag heeft ontvangen voor een bepaald jaar. Meestal is dit nadat u de aangifte aankomstenbelasting voor dat jaar gedaan hebt.