Wanneer recht op zorgtoeslag

Bijzondere situaties: Wanneer recht op zorgtoeslag?

In bepaalde bijzondere situaties kan het zijn dat u geen recht heeft op zorgtoeslag of dat u aan aanvullende voorwaarden moet voldoen. Onderstaand worden deze bijzondere situaties verder toegelicht.

Start Aanvraag!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Ik ben militair

De ziektekosten van beroepsmilitairen in actieve dienst worden betaald door de speciale ziektekostenregeling van het ministerie van defensie. U bent dan ook niet verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet en hoeft dus geen ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarom heeft u als militair ook geen recht op zorgtoeslag.

Ik ben buitenlandse student

Een buitenlandse student die enkel in Nederland verblijft om te studeren, heeft geen recht op zorgtoeslag.

Ik ben gedetineerd

Tijdens de periode van detentie, ofwel de tijd dat u in de gevangenis verblijft, heeft u geen recht op zorgtoeslag. Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor uw geneeskundige zorg.

Uw lopende ziektekostenverzekering loopt gewoon door, maar u heeft geen premie te betalen. Wanneer u gedetineerd bent, kunt u dan ook geen zorgtoeslag aanvragen.

Kreeg u reeds zorgtoeslag direct voorafgaand aan de periode van detentie? Dan moet u uw zorgtoeslag wijzigen en aangeven vanaf welke datum u gedetineerd zal zijn.

Ik ben gemoedsbezwaard

Gemoedsbezwaarden willen vanwege hun levensovertuigingen niet verzekerd zijn. Wanneer u geen ziektekostenverzekering heeft omdat u officieel gemoedsbezwaard bent, heeft u ook geen recht op zorgtoeslag.

U moet dan voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) geregistreerd staan als gemoedsbezwaard.