Wanneer Zorgtoeslag

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in uw zorgkosten. Niet iedereeen die in een Nederlandse zorgverzekering heeft, komt echter in aanmerking voor zorgtoeslag. Het is bedoeld voor mensen die zonder deze financiële steun van de overheid anders moeilijk zouden rondkomen.

Onderstaand vindt u meer informatie aan welke voorwaarden u moet voldoen voor recht op zorgtoeslag.

Zorgtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

1. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

Om zorgtoeslag te kunnen krijgen moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Ook personen met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen recht hebben op zorgtoeslag. Voor uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) geldt dit ook. Landen die, naast Nederland, tot de EER behoren zijn:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken (zonder Faeröer en Groenland)
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk (ook: Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique en Réunion)
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Italië,
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal (ook: Azoren en Madeira)
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje (ook: Balearen en Canarische Eilanden)
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië & Noord-Ierland
 • Zweden
 • Zwitserland

Personen die in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning voor Nederland die uitgegeven is door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) kunnen ook recht hebben op zorgtoeslag. Dat recht bestaat zolang u in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning.

Wanneer uw verblijfsvergunning verlopen is, hebt u enkel recht wanneer u op tijd verlenging van uw verblijfsvergunning heeft aangevraagd of reeds zorgtoeslag ontving toen uw verblijfsvergunning nog wel geldig was.

2. U heeft een Nederlandse zorgverzekering

Alle personen die in Nederland wonen of werken en ouder zijn dan 18 jaar moeten volgens de Nederlandse wet zich verplicht verzekeren tegen ziektekosten. Dit heet de basisverzekering, maar u kunt er ook voor kiezen om u aanvullend te verzekeren voor bijvoorbeeld tandartskosten. U kunt recht hebben op zorgtoeslag wanneer u een Nederlandse zorgverzekering heeft en op tijd premie betaalt.

3. U bent 18 jaar of ouder

Tot uw 18e bent u als kind gratis verzekerd voor ziektekosten. Aangezien u gedurende die tijd geen ziektekostenverzekering hoeft af te sluiten en geen premie betaalt, heeft u ook geen recht op zorgtoeslag. Vanaf het moment dat 18 wordt, moet u zich wel verplicht verzekeren voor uw ziektekosten. Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 wordt, heeft u dan ook recht op zorgtoeslag.

Stel dat u op 15 mei 18 jaar oud wordt, dan heeft u vanaf 1 juni recht op zorgtoeslag. Dit is immers de eerste dag van de maand (1 juni) die volgt op de maand waarin u 18 jaar werd (mei).

4. Uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog

Zorgtoeslag is bedoeld als financiële tegemoetkoming door de overheid aan inwoners die (te) weinig) verdienen. U heeft dan ook geen recht op deze tegemoetkoming wanneer u en uw eventuele toeslagpartner gezamenlijk teveel verdienen of teveel vermogen hebben. Hoeveel inkomen u maximaal mag hebben voor zorgtoeslag vindt u hier. Hoeveel vermogen u maximaal mag hebben voor recht op zorgtoeslag vindt hier.

Aanvragen Zorgtoeslag; Hoe werkt dat?