Wat zijn servicekosten bij huurtoeslag?

Voor de bepaling van uw recht op huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van uw zogenaamde rekenhuur. Uw rekenhuur hoeft niet exact gelijk te zijn aan de huur die u aan uw verhuurder betaalt. Dit heeft te maken met de toerekening van eventuele servicekosten aan uw rekenhuur. Sommige servicekosten tellen namelijk niet mee en andere maar voor een deel.

We leggen u graag uit wat servicekosten bij huurtoeslag precies zijn.

Nu zelf huurtoeslag berekenen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn onderdeel van de huur die u aan uw verhuurder betaalt. Voor de huurtoeslag maakt de Belastingdienst onderscheid tussen de zogenaamde kale huur die u aan de verhuurder betaalt en eventuele servicekosten.

Het kan zijn dat u helemaal geen servicekosten betaalt of dat u niet weet of u servicekosten aan uw verhuurder betaalt. U kunt dan in uw huurcontract kijken. Grote verhuurders, zoals woningcoöperaties, geven in hun huurcontract meestal duidelijk aan uit welke elementen uw huurbedrag bestaat. Anders kunt u het ook aan uw verhuurder vragen.

De huurprijs die gebruikt wordt voor de beoordeling van uw recht op huurtoeslag, de zogenaamde rekenhuur, wordt bepaald door de kale huur plus servicekosten, die elk voor maximaal € 12 meetellen. Servicekosten bestaan uit:

  1. Energiekosten voor algemene ruimtes (niet uw eigen woning)
  2. Schoonmaakkosten voor algemene ruimtes (niet uw eigen woning)
  3. Huismeesterkosten
  4. Kapitaal- en onderhoudskosten

De energiekosten en schoonmaakkosten die u aan uw verhuurder betaalt, moeten bedoeld zijn voor de algemene ruimtes en niet uw eigen woning.

De energiekosten voor de algemene ruimtes zijn bijvoorbeeld voor de verlichting en verwarming van het trappenhuis of de gemeenschappelijke lift. Dus bijvoorbeeld de elektriciteit die wordt verbruikt in ruimtes waar ook andere huurders komen,  zoals de entree of de galerij.

Uw eigen energierekening voor de verlichting en verwarming van uw eigen huis hoort hier dus niet bij. Meestal betaalt u deze kosten ook rechtstreeks aan uw energieleverancier, zoals Essent, Nuon of NLE, en niet aan uw verhuurder.

Welke servicekosten tellen niet mee?

Andere soort servicekosten die niet onder een van deze vier categorieën vallen, komen niet in aanmerking voor huurtoeslag en tellen dan ook niet mee bij de berekening van de hoogte van de rekenhuur.

Huurt u bijvoorbeeld een gemeubileerde woning en betaalt u elke maand een vast bedrag voor het gebruik van de meubels in de woning? Dan geeft u deze servicekosten niet op voor de huurtoeslag, zij vallen niet onder een van de vier categorieën.

Betaalt u bijvoorbeeld servicekosten voor het gebruik van de televisie, het internet of een wasmachine? Ook deze kosten geeft u niet op bij de huurtoeslag omdat zij niet in 1 van de 4 categorieën passen.

Hoe tellen servicekosten mee?

Servicekosten die niet in een van de 4 categorieën thuis horen, geeft u niet op voor de huurtoeslag en zij tellen dus ook niet mee.

Servicekosten die wel in een van de 4 categorieën horen, tellen voor maximaal € 12 per soort mee voor uw rekenhuur. U hoeft hier zelf geen rekening mee te houden. U geeft de kosten precies zo op zoals u ze aan de verhuurder betaalt en de Belastingdienst zal de servicekosten per soort voor maximaal € 12 meetellen voor uw rekenhuur.