Welke huursubsidie voorwaarden gelden voor mijn leeftijd?

Bij de bepaling of u recht heeft op huurtoeslag en op hoeveel huursubsidie u dan recht heeft, kijkt de Belastingdienst onder andere naar uw leeftijd. Bent u ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar, ouder dan 23 maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd of ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd? Voor elk van deze drie categorieën gelden verschillende regels. Onderstaand worden deze verder toegelicht.

Voor de proefberekening huurtoeslag kan het bovendien raadzaam zijn om een andere leeftijdscategorie te kiezen om  de juiste berekening voor uw situatie te maken. Ook daarvan vindt u onderstaand de uitleg.

Nu Huurtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar:

Wanneer u met iemand samenwoont die ouder is dan 23 jaar, kan ook deze oudere persoon de huurtoeslag aanvragen. De regels die op de leeftijd van die persoon van toepassing zijn, gelden dan voor u samen. Het is dus de leeftijd van de aanvrager van de huurtoeslag die bepaalt welke leeftijdsregels van toepassing zijn.

De onderstaande voorwaarden zijn in 2022 en in 2021 van toepassing wanneer de aanvrager van de huurtoeslag vanaf het moment dat de huurtoeslag ingaat, ouder is dan 18 jaar en jonger is dan 23 jaar:

Maximale huur 2022: € 442,46 (in 2021 ook: € 442,46)

In 3 uitzonderingsgevallen geldt een hogere maximale huur in 2022 van € 763,47 (in 2021 € 752,33) voor personen die jonger zijn dan 23 jaar:

  • Uw woning is aangepast vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking van iemand in uw huishouden. Dit kunt u zelf zijn of dit kan een medebewoner zijn (in deze uitzonderingssituatie is er geen maximale huur van toepassing);
  • U bent ouder van een minderjarig kind (jonger dan 18) dat bij u woont en op uw adres ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie;
  • In de voorafgaande maand ontving u reeds huurtoeslag voor dezelfde woning en na een stijging van de huur komt de rekenhuur boven de maximale grens uit (verworven recht).

Om in 2022 recht te hebben op huurtoeslag moet uw huur ook hoger zijn dan € 237,62. In 2021 was dit ook € 237,62.

Ouder dan 23 jaar en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd:

Woont u met meerdere personen samen en had 1 van deze personen op 1 januari 2022 de AOW-leeftijd bereikt of was deze persoon ouder dan de AOW-leeftijd? Dan zijn de leeftijdsregels van de categorie ‘ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd’ op u van toepassing. Ook wanneer de aanvrager van de huursubsidie jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Is de bovenstaande uitzondering niet op uw gezinssituatie van toepassing? Dan zijn de onderstaande voorwaarden in 2022 van toepassing wanneer de aanvrager van de huurtoeslag vanaf het moment dat de huurtoeslag ingaat, ouder is dan 23 jaar en jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd:

Maximale huur 2022: € 763,47 (in 2021 € 752,33)

Om in 2022 recht te hebben op huurtoeslag moet uw huur ook hoger zijn dan € 237,62. In 2021 was dit  ook € 237,62.

Proefberekening Huurtoeslag

In de proefberekening huurtoeslag wordt niet automatisch rekening gehouden met de bovenstaande uitzonderingssituatie.

Is meer dan de helft van uw gezinsinkomen van AOW-gerechtigde(n)?

Kies dan in de proefberekening huurtoeslag voor het antwoord ‘Ik ben ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd’ op de vraag: Hoe oud bent u? Ook al bent u jonger. Dan worden de uitzonderingsregels op uw situatie toegepast.

Ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd

Bij personen ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd wordt onderscheid gemaakt tussen een aanvrager die alleen woont en aanvragers die met een ander of anderen samenwoont. We noemen dit een eenpersoonshuishouden (wanneer u alleen woont) en een meerpersoonshuishouden (wanneer u met minstens 1 andere persoon samenwoont).

Eenpersoonshuishouden

De onderstaande voorwaarden zijn in 2022 van toepassing wanneer de aanvrager van de huurtoeslag vanaf 1 januari 2021 de AOW leeftijd had of ouder was:

Maximale huur 2022: € 763,47 (in 2021 € 752,33)

Om in 2022 recht te hebben op huurtoeslag moet uw huur ook hoger zijn dan € 235,80. In 2021 was dit ook € 235,80.

Meerpersoonshuishouden

De onderstaande voorwaarden zijn in 2022 van toepassing wanneer 1 van de bewoners op 1 januari 2022 de AOW-leeftijd had of ouder was:

Maximale huur 2022: € 763,47 (in 2021 € 752,33)

Om in 2022 recht te hebben op huurtoeslag moet uw huur ook hoger zijn dan € 233,99. In dit 2021 was dit ook € 233,99.