Werk en kinderopvangtoeslag, hoe zit dat?

In principe moeten u en uw eventuele partner werk hebben voor recht op kinderopvangtoeslag. Een uitzondering op deze regel kan van toepassing zijn. Onderstaand zullen we verschillende uitzonderingen uitleggen. Vanaf 1 januari 2023 bepaalt het aantal uren dat u werkt niet langer op hoeveel uur u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Dit maakt het makkelijker voor mensen met een flexibel dienstverband om kinderopvangtoeslag te ontvangen. We leggen u graag uit wat dit voor u betekent.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Kinderopvangtoeslag vanaf 2023

Vanaf het jaar 2023 geeft elke maand waarin gewerkt wordt recht op 230 uur kinderopvangtoeslag. Het maakt hierbij niet meer uit hoeveel uren er gewerkt worden. Wel is het belangrijk dat wanneer er twee ouders zijn, zij allebei werken of voldoen aan een van de onderstaande uitzonderingen. De kinderopvangtoeslag kan worden ingezet voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Elke maand dat er aan de voorwaarden wordt voldaan, geeft recht op 230 uur kinderopvangtoeslag die gedurende het gehele jaar gebruikt kan worden. Ook wanneer in die maand(en) niet gewerkt wordt.

2024 voorbeeld:

In 2024 werken Kim en Hans allebei. Hun dochter Koosje gaat 45 uur per maand naar de dagopvang van kinderdagverblijf de Blije Peuter. Kim werkt 40 uur per week. Hans werkt 20 uur per week.

In 2024 is het aantal gewerkte uren is dan niet langer belangrijk. Wanneer er in een maand gewerkt wordt, dan ontstaat er recht op 230 uur kinderopvangtoeslag. Voorwaarde is wel dat beide ouders werken of aan een van de uitzonderingen voldoen.

In het voorbeeld van Kim en Hans betekent dit, dat zij voor  hun dochter Koosje 230 uur kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. De uren kunnen in geheel 2024 gebruikt worden voor kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag in 2022

In 2022 bepaalde het aantal gewerkte uren van de minst-werkende ouder (de ouder die het minste aantal uren per maand werkte) de kinderopvangtoeslag. Dit aantal uren werd vermenigvuldigd met 140%. Het verschil tussen dagopvang (voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan) en buitenschoolse opvang was toen al verdwenen. De uitkomst hiervan was het maximaal aantal uren aan kinderopvang waarvoor u kinderopvangtoeslag kon krijgen.

2022 voorbeeld:

In 2022 werken Kim en Hans allebei. Hun dochter Koosje gaat 45 uur per maand naar de dagopvang van kinderdagverblijf de Blije Peuter. Kim werkt 40 uur per week. Hans werkt 20 uur per week.

Dit maakt Hans de minst-werkende ouder. Hij werkt namelijk minder uren dan Kim. Hans werkt 20 uur per week. Dat is 1040 uur per jaar (20 uur per week x  52 weken). Dat is 86,66 per maand (1040 uur gedeeld door 12 maanden)  per maand. Dit geeft recht op 140% van 86,66 =122 uur kinderopvangtoeslag (naar boven afgerond).

Koosje gaat 45 uur per maand naar de kinderopvang en al deze uren komen dus in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In totaal zou Koosje in 2022 maximaal 122 uur per maand naar de kinderopvang kunnen gaan met recht op kinderopvangtoeslag.

Geen werk en recht op kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is in principe bedoeld voor werkende ouders of verzorgers. Maar soms kunt u niet werken. In bepaalde gevallen heeft u dan mogelijk toch recht op kinderopvangtoeslag. Onderstaande vindt u de verschillende uitzonderingen verder toegelicht.

* U bent werkeloos geworden:

Wanneer u uw baan verliest, kent de kinderopvangtoeslag een zogenaamde uitloop-periode. U heeft tot 3 maanden na de dag dat u uw baan verliest nog recht op kinderopvangtoeslag. Vanaf 2023 betekent dit dat u 3 maanden x 230 uur kinderopvangtoeslag = 690 uur kinderopvangtoeslag bij uw jaartotaal krijgt.

* U volgt een traject naar werk bij een gecertificeerde instelling:

Een officieel traject om (weer) aan het werk te komen wordt ook wel een re-integratietraject genoemd. Dit traject naar werk volgt u bij het UWV, de gemeente, uw ex-werkgever of via een verzekeringsmaatschappij. Het is bedoeld om u kennis en vaardigheden te geven zodat u in een nieuwe baan kunt starten. Het kan zijn dat u een bepaalde opleiding of een (om)scholingstraject volgt. Ook kan het zijn dat u met behoud van uw uitkering een stageplaats heeft.

Volgt u een traject naar werk? U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u een van de volgende uitkeringen hebt:

  • bijstand;
  • een WW-uitkering;
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de WAO, WIA, Wajong of WAZ;
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering via een verzekeringsmaatschappij;
  • een IOAW- of IOAZ-uitkering;
  • een Ziektewetuitkering;
  • een Anw-uitkering

Hebt u geen uitkering? U kunt dan alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u als werkzoekende geregistreerd staat bij UWV  èn een traject naar werk volgt.

LET OP:

Uw inschrijving bij UWV en de bijbehorende sollicitatieplicht en coaching gesprekken tellen niet als traject naar werk. U kunt ook geen kinderopvangtoeslag krijgen voor vrijwilligerswerk of voor een re-integratietraject na een detentie.

* U volgt een studie:

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u een erkende opleiding volgt. Via deze pagina van de Rijksoverheid kunt u controleren of uw opleiding officieel erkend is. Het maakt hierbij niet uit of u een voltijd of een deeltijd studie volgt. Het gaat hierbij om:

* U volgt een inburgeringscursus:

Een alfabetiseringstraject of een inburgeringscursus bij een goedgekeurde school geven recht op kinderopvangtoeslag. Een overzicht van de goedgekeurde scholen vindt u op deze pagina.

Aanvullende cursussen voor verdere taalontwikkeling, die u volgt nadat u geslaagd bent voor de inburgeringscursus, geven geen recht op kinderopvangtoeslag. U mag uiteraard wel nog tot het einde van het jaar de opvanguren opmaken die u over hebt.

* U heeft een tijdelijke WLZ-beschikking:

Heeft u intensieve zorg nodig waarvoor u een tijdelijke Wet Langdurige Zorg beschikking (tijdelijke WLZ-beschikking)heeft gekregen? In 2023 zijn ook de regels hierover veranderd. Deze beschikking is in 2023 ook een uitzondering geworden die recht geeft op kinderopvangtoeslag. Voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt.

Bent u alleenstaand? Dan is een tijdelijke WLZ-beschikking geen uitzonderingssituatie die recht geeft op kinderopvangtoeslag. Op de pagina Tijdelijke beschikking Wet Langdurige Zorg en kinderopvangtoeslag leest u hier meer over.