Wie is mijn toeslagpartner

Wie is mijn toeslagpartner?

Een toeslagpartner is een persoon met wie u relatie heeft, in de breedste zin van het woord. Dit kan bijvoorbeeld ook een medebewoner zijn. Voor toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag is het van belang te weten of u een toeslagpartner heeft.

Het inkomen, vermogen en andere kenmerken van uw toeslagpartner kunnen namelijk van invloed zijn op uw recht op en de hoogte van een toeslag. Overigens kunt u slecht 1 toeslagpartner hebben.

Wilt u weten wanneer u niet meer elkaars toeslagpartner bent, klik dan op deze link.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Echtgenoot of geregistreerd partner

De meest traditionele vorm van een toeslagpartner is uw echtgenoot of de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Hierbij is het voor de zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag niet van belang of u op hetzelfde adres woont. Ook wanneer u beiden op een ander adres woont, bent u elkaars toeslagpartner.

Dit geldt echter niet voor de huurtoeslag. Voor de huurtoeslag moeten u en uw toeslagpartner allebei op hetzelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven. Dus als uw toeslagpartner staat ingeschreven op het adres van bijvoorbeeld een verpleeghuis, dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Vanaf het moment dat u bij de rechtbank een verzoek voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebt ingediend, bent u niet langer elkaars toeslagpartner. Ditzelfde geldt voor de situatie dat u de rechtbank, een notaris of een advocaat gevraagd heeft om uw geregistreerde partnerschap te beëindigen.

Medebewoner

Een persoon met wie u samen leeft in uw huis en ingeschreven staat op uw woonadres is uw medebewoner. Uw kind(eren), ouder(s) of een vriend met wie u samenwoont, zijn bijvoorbeeld medebewoners. Een medebewoner kan uw toeslagpartner zijn.

Is uw toeslagpartner niet uw echtgenoot of partner, maar bijvoorbeeld een familielid? Dan bent u geen toeslagpartner meer van elkaar vanaf het moment dat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Onderhuurder

Een persoon die een deel van uw huis huurt (bijvoorbeeld een kamer of een gehele verdieping) en waarvoor u een schriftelijke overeenkomst met die persoon heeft gesloten (huurovereenkomst) is uw onderhuurder. Let wel, uw toeslagpartner of een naast familielid kan geen onderhuurder zijn.

Een onderhuurder is geen toeslagpartner.

Andere vormen toeslagpartner

Ook wanneer u niet getrouwd bent of een officieel geregistreerde partner heeft, kan u een toeslagpartner hebben. Dat is het geval wanneer één van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • U was in het voorgaande jaar elkaars toeslagpartner;
 • U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij een notaris;
 • U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting;
 • U bent partner voor een pensioenregeling;
 • U hebt samen een kind;
 • U of uw partner heeft een kind van een ander erkend;
 • U of één van uw medebewoners heeft een inwonend kind dat nog geen 18 jaar is (*let op, hierbij is een uitzondering van toepassing die onderstaand wordt toegelicht);
 • U hebt samen een koopwoning.

Een uitzondering is soms van toepassing. In de volgende situaties kan uw medebewoner niet uw toeslagpartner zijn:

 • Uw medebewoner is uw ouder of kind en 1 van u is op 1 januari van het aanvraagjaar jonger dan 27 jaar,
  of
 • U hebt 2 of meer medebewoners die 18 jaar of ouder zijn.

Bent u bijvoorbeeld net 18 geworden en woont u samen met uw broer van 15 en beide ouders?

Dan heeft een medebewoner een kind dat jonger is dan 18. Uw moeder (of uw vader) heeft namelijk een kind dat 15 is; uw minderjarige broer van 15. Dat maakt uw moeder of uw vader echter niet uw toeslagpartner. De eerste uitzonderingsregel is namelijk van toepassing. Uw moeder is uw medebewoner, maar ook uw ouder en één van u (dat bent u zelf) is jonger dan 27. De eerste uitzonderingsregel is dus op u van toepassing en daarmee heeft u geen toeslagpartner.

Heeft u wel een toeslagpartner? Dan bent u toeslagpartner vanaf het moment dat uw situatie verandert en één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Vanaf het moment dat u samen een huis koopt bijvoorbeeld, bent u dus elkaars toeslagpartner.

Hetzelfde geldt voor het eindigen. Uw bent bijvoorbeeld niet langer toeslagpartner wanneer u uw samenlevingscontract heeft laten ontbinden.