Direct uw zorgtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag is een financiële bijdrage van de Nederlandse overheid aan burgers die een Nederlandse zorgverzekering hebben en op tijd de premie hiervoor betalen. Het is bedoeld als tegemoetkoming zodat iedereen in staat is om zijn zorgverzekering te betalen, ook wanneer u een relatief laag inkomen heeft. Zorgtoeslag is dus niet voor iedereen. Mensen met te hoog verzamelinkomen hebben geen recht op zorgtoeslag.

Hoe werkt zorgtoeslag aanvragen?

Zorgtoeslag wordt niet automatisch door de Belastingdienst aan u toegekend. U moet zelf zorgtoeslag aanvragen. Dat kunt u doen vanaf de eerste dag dat u een Nederlandse zorgverzekering heeft en hiervoor moet betalen (tot uw 18e is dit gratis).

De toekenning van de zorgtoeslag gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Vraagt u vanaf 18 januari zorgtoeslag aan? Dan zal vanaf 1 februari zorgtoeslag toegekend worden. Dit is immers de eerste dag van de maand die volgt op 18 januari.

Te laat met zorgtoeslag aanvragen?

Bent u vergeten zorgtoeslag aan te vragen of wist u niet dat u mogelijk recht had op zorgtoeslag? Geen probleem! Afhankelijk van uw situatie kunt u eventueel met terugwerkende kracht alsnog zorgtoeslag aanvragen.

Wil u weten of dit ook voor u geldt? Klik dan hier: zorgtoeslag terugwerkende kracht.