Bereken de hoogte van uw Zorgtoeslag in 2016

Op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een tweetal zaken is hierop van invloed, te weten:

Via de onderstaande rekentool kunt u berekenen op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft.

Zorgtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Aangezien u via onze dienstverlening niet langer zorgtoeslag over het jaar 2016 kunt aanvragen, kunt u ook geen berekening meer maken voor 2016.

Zorgtoeslag berekenen in 2016

Iedereen in Nederland moet vanaf zijn 18e levensjaar verplicht een zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd) hebben. Mensen die te weinig verdienen om de verplichte zorgpremie te betalen, kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid. Mensen met een relatief te hoog inkomen hebben daarom geen recht op zorgtoeslag. Niet alleen uw eigen inkomen, maar ook het inkomen van een eventuele toeslagpartner telt hierbij mee.

Inkomen voor zorgtoeslag in 2016

Heeft u geen toeslagpartner? Dan heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw bruto belastbare jaarinkomen in 2016 niet hoger is dan € 27.012 per jaar. Bovendien mag uw vermogen (spaargeld en beleggingen) op 1 januari 2016 niet hoger zijn dan € 106.941.

Heeft u wel een toeslagpartner? Dan heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw gezamenlijke bruto belastbare jaarinkomen in 2016 niet hoger is dan € 33.765. Bovendien mag uw gezamenlijke vermogen op 1 januari 2016 niet meer zijn dan € 131.378.

Bovenstaande voorwaarden zijn niet compleet, u moet ook nog aan andere voorwaarden voldoen voor recht op zorgtoeslag.

 Toeslagpartner voor zorgtoeslag 2016

Een toeslagpartner is een persoon met wie u samen een toeslag aanvraagt. Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan is die persoon automatisch uw toeslagpartner. Maar ook andere personen kunnen uw toeslagpartner zijn. Dat is het geval wanneer u met deze persoon op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staat én één van de onderstaande punten op uw situatie van toepassing is:

  • U hebt een bij de notaris afgesloten samenlevingscontract;
  • U bent voor de inkomstenbelasting elkaars fiscale partner;
  • U bent partner voor een pensioenregeling;
  • U hebt samen een koopwoning;
  • U hebt samen een kind;
  • U of uw partner heeft een kind van een ander erkend;
  • U of één van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar;
  • U was in het voorafgaande jaar al elkaars toeslagpartner.