Bereken de hoogte van uw Zorgtoeslag in 2019

Op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een tweetal zaken is hierop van invloed, te weten:

Aangezien het niet meer mogelijk is om zorgtoeslag voor het jaar 2019 aan te vragen via onze dienstverlening, kunt u ook geen berekening meer maken voor het jaar 2019. Klik op de onderstaande link om te zien voor welke jaren u nog wel zorgtoeslag kunt aanvragen:

Zorgtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Zorgtoeslag berekenen in 2019

Iedereen in Nederland moet vanaf zijn 18e levensjaar verplicht een zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd) hebben. Burgers die te weinig verdienen om de verplichte zorgpremie te betalen, kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid. Mensen met een relatief te hoog inkomen hebben daarom geen recht op zorgtoeslag. Niet alleen uw eigen inkomen, maar ook het inkomen van een eventuele toeslagpartner telt hierbij mee.

 Toeslagpartner voor zorgtoeslag 2019

Een toeslagpartner is een persoon met wie u samen een toeslag aanvraagt. Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan is die persoon automatisch uw toeslagpartner. Maar ook andere personen kunnen uw toeslagpartner zijn. Dat is het geval wanneer u met deze persoon op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staat én één van de onderstaande punten op uw situatie van toepassing is:

  • U hebt een bij de notaris afgesloten samenlevingscontract;
  • U bent voor de inkomstenbelasting elkaars fiscale partner;
  • U bent partner voor een pensioenregeling;
  • U hebt samen een koopwoning;
  • U hebt samen een kind;
  • U of uw partner heeft een kind van een ander erkend;
  • U of één van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar;
  • U was in het voorafgaande jaar al elkaars toeslagpartner.

Inkomen voor zorgtoeslag in 2019

Heeft u geen toeslagpartner? Dan heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw bruto belastbare jaarinkomen in 2019 niet hoger is dan € 29.562 per jaar. Bovendien mag uw vermogen (spaargeld en beleggingen) op 1 januari 2019 niet hoger zijn dan € 114.776.

Heeft u wel een toeslagpartner? Dan heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw gezamenlijke bruto belastbare jaarinkomen in 2019 niet hoger is dan € 37.885. Bovendien mag uw gezamenlijke vermogen op 1 januari 2019 niet meer zijn dan € 145.136.

Bovenstaande voorwaarden zijn niet compleet, u moet ook nog aan andere voorwaarden voldoen voor recht op zorgtoeslag.