Bereken de hoogte van uw Zorgtoeslag

Op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een tweetal zaken is hierop van invloed, te weten:

  • Uw inkomen
  • Uw sociale status

Via de onderstaande rekentool kunt u berekenen op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft.

Zorgtoeslag Aanvragen!

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.

Zorgtoeslag berekenen

Iedereen in Nederland moet vanaf zijn 18e levensjaar verplicht een zorgverzekering hebben. Burgers die te weinig verdienen om de verplichte zorgpremie te betalen, kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid. Mensen met een relatief te hoog inkomen hebben daarom geen recht op zorgtoeslag. Niet alleen uw eigen inkomen, maar ook het inkomen van een eventuele toeslagpartner telt hierbij mee.

 Toeslagpartner voor zorgtoeslag

Een toeslagpartner is een persoon met wie u samen een toeslag aanvraagt. Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan is die persoon automatisch uw toeslagpartner. Maar ook andere personen kunnen uw toeslagpartner zijn. Dat is het geval wanneer één van de onderstaande punten op uw situatie van toepassing is:

  • U hebt een bij de notaris afgesloten samenlevingscontract;
  • U bent voor de inkomstenbelasting elkaars fiscale partner;
  • U bent partner voor een pensioenregeling;
  • U hebt samen een koopwoning;
  • U hebt samen een kind;
  • U of uw partner heeft een kind van een ander erkend;
  • U of één van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar;
  • U was in het voorafgaande jaar al elkaars toeslagpartner.

Inkomen voor zorgtoeslag

Heeft u geen toeslagpartner? Dan heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw inkomen niet hoger is dan € 26.316 per jaar. Bovendien mag uw vermogen (spaargeld en beleggingen), per de eerste dag van het kalenderjaar waarover u zorgtoeslag wil ontvangen, niet meer bedragen dan € 103.423, zolang u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft.

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd reeds bereikt? Dan is uw inkomen doorslaggevend voor de hoogte van vermogensvrijstelling.

Heeft u wel een toeslagpartner? Dan heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw gezamenlijke inkomen niet meer bedraagt dan € 32.655. Uw gezamenlijke vermogen mag niet meer zijn dan € 103.423, zolang u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft.

Voldoet u aan de bovengenoemde voorwaarden? Dan heeft u mogelijk recht op zorgtoeslag en kunt via de onderstaande button de hoogte van uw zorgtoeslag berekenen.