VOOR HET JAAR 2020 IS HET HELAAS

NIET MEER MOGELIJK OM UW ZORGTOESLAG

STOP TE ZETTEN VIA ONZE DIENSTVERLENING

Helaas is het niet meer mogelijk uw zorgtoeslag voor het jaar 2020 via onze dienstverlening te regelen.

ZORGTOESLAG STOPZETTEN 2020

Wanneer u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor zorgtoeslag, dan moet u uw zorgtoeslag stopzetten. Heeft u per 1 januari 2020 bijvoorbeeld teveel vermogen? Zet dan uw zorgtoeslag stop. Ook wanneer uw (gezamenlijke) inkomen te hoog is voor recht op zorgtoeslag of wanneer u niet langer verzekerd bent, zet u uw zorgtoeslag stop.

Bij overlijden hoeft zorgtoeslag niet stopgezet te worden. De registratie van het overlijden in de gemeentelijke basisadministratie leidt automatisch tot een stopzetting van de zorgtoeslag, al kan dit proces enige tijd in beslag nemen. Teveel betaalde zorgtoeslag in de tussentijd zal verrekend worden met de erven.

WANNEER ZORGTOESLAG STOPZETTEN?

Een verandering in uw persoonlijke situatie gedurende het jaar 2020, kan met terugwerkende kracht van invloed zijn op uw recht op zorgtoeslag. Uw inkomen over het gehele jaar bepaalt namelijk ook uw recht op zorgtoeslag over het gehele jaar. Wanneer uw totale inkomen over 2020 te hoog is, heeft u dus het gehele jaar geen recht op zorgtoeslag. U kiest 1 januari 2020 dan als einddatum.

Een uitzondering hierop is de situatie dat u gedurende het jaar een toeslagpartner krijgt, waardoor uw gezamenlijke inkomen vanaf dat moment te hoog is. U kiest dan het moment dat u elkaars toeslagpartner werd als einddatum van uw zorgtoeslag.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Tijdens kantoortijden kunt u live chatten met een van onze deskundige medewerkers.