Direct uw zorgtoeslag

stopzetten voor 2023

Zonder DigiD

Klik hier voor de jaren 2022 en 2024

WANNEER IN 2023 STOPZETTEN?

Het is verstandig uw zorgtoeslag in 2023 stop te zetten op het moment dat u zeker weet dat u niet langer aan de voorwaarden voor de zorgtoeslag voldoet. Heeft u geen Nederlandse zorgverzekering meer in 2023? Of is uw inkomen bijvoorbeeld hoger dan het gestelde maximum voor het jaar 2023? Zet uw zorgtoeslag dan stop.

Denkt u dat uw inkomen mogelijk hoger zal zijn dan het gestelde maximum, maar weet u het niet zeker? Zet dan uw zorgtoeslag niet stop, maar kies voor de optie wijzigen en verander de schatting van uw bruto belastbare jaarinkomen. Op deze pagina leest u meer over het verschil tussen het stopzetten en wijzigen van uw zorgtoeslag.

STOPZETTEN BIJ OVERLIJDEN IN 2023?

Wanneer iemand is overleden, hoeft de zorgtoeslag niet stopgezet te worden. De Belastingdienst zal op basis van de overlijdensakte in de gemeentelijke basisadministratie zelf de zorgtoeslag stopzetten.

De dag van het overlijden bepaalt hoe lang na het overlijden nog recht bestaat op zorgtoeslag. Wanneer deze dag niet de eerste van de maand is, bestaat de gehele maand nog recht op zorgtoeslag. Is de persoon op de eerste dag van de maand overleden? Dan bestaat over die maand geen recht meer op zorgtoeslag. Dus bij een overlijden op 1 mei 2023 eindigt het recht op zorgtoeslag op 30 april 2023. Bij een overlijden op 2 mei 2022 eindigt het recht op zorgtoeslag op 31 mei 2023.

Het stopzetten van de zorgtoeslag kan enkele weken in beslag nemen. Eventueel teveel ontvangen zorgtoeslag zal verrekend worden met de erven.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Kijk dan nog even bij onze Veelgestelde Vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze chatfunctie is 24 uur per dag beschikbaar. Klik hiervoor op de blauwe balk rechts onderin het scherm waarin staat: Heeft u een vraag?

Meestal krijgt u hiermee snel het antwoord op uw vraag. Heeft de chatfunctie u onvoldoende informatie gegeven? Stuur ons dan een e-mail. Wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te beantwoorden.