Direct uw zorgtoeslag regelen!

Zonder DigiD

Zorgtoeslag stopzetten

Wanneer u zorgtoeslag ontvangt, bent u zelf verantwoordelijk veranderingen in uw persoonlijke situatie te melden aan de Belastingdienst. Zo kan uw inkomen gestegen zijn omdat u bijvoorbeeld een andere baan hebt gekregen. Verdient u daarmee meer dan het maximum? Zet dan uw zorgtoeslag stop. Alle voorwaarden voor het recht op zorgtoeslag vindt u via deze link.

Wanneer moet ik stopzetten?

U heeft de wettelijke verplichting om binnen 4 weken een wijziging in uw persoonlijke situatie, waardoor u niet meer voldoet aan een voorwaarde voor zorgtoeslag, door te geven aan de Belastingdienst. Gaat u bijvoorbeeld trouwen en is het inkomen van u en uw nieuwe toeslagpartner hoger dan het maximum? Zet dan binnen 4 weken uw zorgtoeslag stop.

Moet ik terugbetalen?

De Belastingdienst berekent aan het einde van het jaar op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft gehad. Heeft u teveel ontvangen? Dan moet u het verschil terugbetalen. Heeft u te weinig zorgtoeslag uitbetaald gekregen? Dan betaalt de Belastingdienst het verschil alsnog aan u uit.